Přihlášky ke stravování na šk.rok 2018/2019

PŘIHLÁŠKY KE STRAVOVÁNÍ pro školní rok 2018/2019 je nutné v co nejkratším termínu odevzdat do kanceláře školy, popř.vhodit do schránky, nebo zaslat naskenované včetně podpisu na e-mailovou adresu blazkova@zspohurecka.cz !

Upozornění pro rodiče žáků 1.tříd

Žáci přihlášeni do školní jídelny od září 2018 (na základě vyplněné a odevzdané přihlášky) jsou automaticky přihlášeni ke stravování již od prvního dne, kdy probíhá výuka, tzn. od 3.září 2018, pokud jste v přihlášce neuvedli jiný datum začátku stravování! V případě, že se dítě v prvních dnech nebude stravovat a neuvedli jste datum začátku stravování do přihlášky, odhlašte obědy v portálu "strava.cz", přístupové heslo obdržíte při koupi čipu - poslední týden v srpnu.

Vracení čipů

Vracení čipů žáků 9.tříd a žáků odcházejících na víceletá gymnázia proběhne ve dnech 27. a 28.6.2018 v době od 8:00 do 10:00 hodin v kanceláři vedoucí školní jídelny.

 

Přihláška ke stravování na šk.rok 2018/2019

Přihlášky ke stravování ve školní jídelně na školní rok 2018/2019 je nutné odevzdat do kanceláře vedoucí jídelny nebo odeslat naskenované včetně podpisu zákonného zástupce na e-mailovou adresu blazkova@zspohurecka.cz

 do 29.6.2018.

Provozní řád školní jídelny

Přílohy

Základní informace

Žáci si vybírají ze dvou hlavních jídel. Jídlo je vydáno po přiložení čipu k čtecímu zařízení u výdejního místa. Pokud žák zapomene čip, musí si vytisknout stravenku v boxu u vchodu do školní jídelny (stravenka je zpoplatněna částkou 1 Kč).

Doba výdeje obědů je od 11.15 do 14.10 hod.
Osobní vyzvednutí oběda z důvodu 1. dne nemoci žáka je možné od 11.15 do 11.45 a od 13.45 do 14.10 hod.
(Pokud je žák dále nemocný, je nutné obědy odhlásit!)

Ceny obědů

žáci 6 - 10 let 25 Kč
žáci 11 - 14 let 27 Kč
žáci 15 a více let 29 Kč

 

Volba obědů

Obědy ve školní jídelně si můžete navolit na adrese: http://www.strava.cz/
číslo jídelny: 3403

Příklad:  žákyně Veronika Ambrožová
jméno: ambro1452 (5 písmen z příjmení bez háčků a čárek + čtyřmístné číslo, které jste obdrželi)
heslo:  ambro1452

V případě potíží se obraťte na vedoucí školní jídelny.

 

Pro uživatele chytrých telefonů je k dispozici aplikace Strava.cz

Způsob úhrady

Obědy ve školní jídelně se platí INKASEM  pro účet č.:  100 272 281/0800

V případě nezaplacení obědů je strávník zablokován až do doby úhrady. 

Peníze za odhlášené obědy budou automaticky odečteny z platby následující měsíc.

V případě neprovedeného inkasa je možné platit hotově na pokladně u vedoucí školní jídelny nebo převodem na účet č.19-2598649339/0800 (nutno uvést variabilní symbol-číslo žáka přidělené při přihlášení ke stravování).

Registrace nového strávníka

Po odevzdání vyplněné přihlášky ke stravování je nutné si zakoupit čip v hodnotě 140,- Kč (vratná záloha)

- při ztrátě čipu, nutno zakoupit čip nový
- při nefunkčnosti čipu možno čip bezplatně vyměnit (nesmí být poškozený)   

Jídelníček

Kalendář akcí