Informace k zeměpisu

...letem světem

Pro žáky 6.-9.tříd jsme si připravili zeměpisný kvíz. Každých 14 dnů bude pro Vás připraven obrázek a k němu otázky. Soutěžní kolo začíná vždy v pondělí ráno a končí v neděli ve 24,00 hod. Přehled otázek najdete na školním webu a na nástěnce zeměpisného okénka (vedle kabinetu zástupce ředitele). Odpovídejte mailem na koller@zspohurecka.cz. Na konci každého pololetí určíme nejlepšího žáka v každém ročníku. Odměna podle dohody :)

1. kolo

2. kolo

 

Eurorebus

Informace pro zájemce o vědomostní soutěž Eurorebus. Pokud se zajímáte o zeměpis, dějepis, přírodopis, fyziku, chemii, respektive pokud chcete ukázat svůj všeobecný přehled, je tato soutěž přesně pro Vás.

Abyste se mohli zúčastnit, musíte se registrovat na portálu Eurorebus.

1.korespondenční kolo trvá do 1. prosince 2019.

 

Pokud byste rádi získali všeobecný přehled, sledujte každou neděli od 12,25 hod do 13,00 hod pořad U6 na ČT déčko.

 

doporučené časopisy, webové stránky a pořady s informacemi o naší planetě

časopis Země světa

časopis Dnešní svět

časopis Koktejl

časopis Lidé a země

televizní stanice Prima zoom

 

Zeměpis 6. ročník

Výukové materiály - Zeměpis, 6. ročník

modrou barvou jsou znázorněny pracovní listy; červenou barvou dobrovolné úkoly na probírané učivo … vylepšení známky: za vypracování 3 úkolů dostanu velkou jedničku (max. 1x za tématický celek), vypracováním referátu na probírané téma v powerpointové prezentaci (max. 1x za pololetí), přinesením zeměpisné aktuality na probírané učivo (max. 3x za měsíc), vypracováním křížovky, doplňovačky (osmisměrky) na probírané učivo v délce 7 pojmů (max. 3x za tématický celek). Po napsání testu nepřijímám již žádná cvičení!!!!

 

práce s atlasem

cvičení

 

planetární geografie

pracovní list vesmír a hvězdy

cvičení vesmírná osmisměrka

cvičení čas a vzdálenost

pracovní list Slunce a sluneční soustava

cvičení kalendář I.

cvičení kalendář II.

cvičení Proč jsou planety kulaté I.

cvičení Proč jsou planety kulaté II.

cvičení Model sluneční soustavy I.

cvičení Model sluneční soustavy II.

cvičení Jak rychle létají družice? I.

cvičení Jak rychle létají družice? II.

pracovní list Měsíc

doplňovačka Měsíc

pracovní list Země

pracovní list umělé družice Země

cvičení Jak rychle létají družice? I.

cvičení Jak rychle létají družice? II.

 

doporučená literatura

encyklopedie Vesmír, Rees Martin, nakladatelství Knižní klub, 2006, ISBN 80-242-1668-X

Člověk a vesmír ilustrovaná historie kosmických letů, Arnold H. J. P., Peeble Curtis, Wilson Andrew, nakladatelství CESTY, 1996, ISBN 80-7181-028-2

Vesmírné výpravy od prvních krůčků po práh mezihvězdného prostoru, Sparrow Giles, nakladatelství Knižní klub, 2008, ISBN 978-80-242-2240-0

Rudé hvězdy ve vesmíru, Přikryl Tomáš, nakladatelství PARÁDA, 1997, ISBN 80-902352-1-2

Apollo 13, Lovell Jim a Kluger Jeffrey, nakladatelství BB, 1996, ISBN 80-86070-07-7

 

základy geografické kartografie

pro tento tématický celek doporučuji sehnat turistickou mapu KČT v měřítku 1: 50 000

a stáhnout do počítače aplikaci Google earth (v liště nahoře ZOBRAZIT - MŘÍŽKA)

pracovní list glóbus

pracovní list trvání dne a noci

pracovní list roční období 

pracovní list určování zeměpisné polohy

pracovní list určování zeměpisné polohy - praktický příklad

pracovní list časový posun 

pracovní list mapy 

pracovní list obsah map

cvičení volba zobrazení

cvičení Nakreslete plán

cvičení Jak sestavit kartogram?

cvičení Vytvořte vlastní anamorfózu

 

doporučená literatura

encyklopedie Vesmír, Rees Martin, nakladatelství Knižní klub, 2006, ISBN 80-242-1668-X

National Geographic Atlas expedic, Sanoma Magazines Praha, 2004, ISBN 80-7026-257-5

Světová encyklopedie objevitelů od Amundsena po von Zeppelina, Salentiny F., Rebo productions2005, ISBN 80-7234-409-9

Kdo byl kdo, naši cestovatelé a geografové, Martínek J., Martínek M., nakladatelství Libri, 1998, ISBN 80-85983-50-8

Šťastná planeta aneb jak jsem na kole objel svět I., Dostál V., Švihálek M., Grafis Opava, 1997, ISBN 80-238-4716-3

Šťastná planeta aneb jak jsem na kole objel svět II., Dostál V., Švihálek M., Grafis Opava, 1998, ISBN 80-238-4717-1

 

 

litosféra

pracovní list stavba Země

pracovní list oceánské dno

pracovní list zemětřesení a sopečná činnost

cvičení typy litosférických rozhraní

cvičení zemské puzzle

cvičení lokalizace epicentra

cvičení zemětřesení tohoto týdne

cvičení na lokalizaci sopek

video "aktivní model sopky"

pracovní list vznik pohoří

cvičení hory světa

pracovní list zvětrávání

pracovní list působení větru

pracovní list působení tekoucí vody

cvičení spádová křivka toku

cvičení říční údolí

pracovní list působení ledovce a ledu

cvičení krajina přeměněná ledovcem

cvičení ledovce na Zemi

cvičení složení ledovce

cvičení výška sněžné čáry

pracovní list působení člověka

pracovní list reliéf

cvičení tvary reliéfu

cvičení typy reliéfu

 

doporučená literatura

obrazový průvodce Horniny a minerály, Pellant Ch., vydavaťelstvo Osveta Martin, 1994, ISBN 80-217-0582-5

 

atmosféra

pracovní list složení vzduchu

cvičení tlakové útvary

cvičení struktura atmosféry

cvičení rozložení vzduchových hmot na Zemi

cvičení měření teploty

pracovní list celkový oběh vzduchu

cvičení všeobecná cirkulace atmosféry

pracovní list podnebí

cvičení aktuální počasí

cvičení tornáda v Česku

cvičení klimatické extrémy

cvičení osmisměrka

cvičení vítr v okolí školy

pracovní list atmosférické poruchy

cvičení názvy větrů a tropických cyklón

cvičení spojovačka názvy větrů

doplňovačka atmosféra

 

doporučená literatura

Skoro jasno, Karas Pavel, Zárybnická Alena, Míková Taťána, Česká televize, 2007, ISBN 978-85-85005-78-3

 

hydrosféra

pracovní list úvod

pracovní list pohyby mořské vody

cvičení potravní síť

cvičení cesta kolem světa

cvičení oceánské proudění

cvičení typy pobřeží

cvičení moře a oceány

pracovní list voda na pevnině

cvičení vlastní spotřeba vody

cvičení kolik vody v sobě mám?

cvičení voda ve světě

cvičení skupenství vody

cvičení činnost vodního toku

pracovní list jezera, bažiny, vodní nádrže

osmisměrka vodstvo

 

doporučená literatura

encyklopedie Oceán poslední divočina světa, nakladatelství Knižní klub, 2007, ISBN 978-80-242-1876-2

Modrá planeta přírodopis oceánů, Byatt Andrew, Fothergill Alastair, Holmes Martha, nakladatelství Knižní klub, 2002, ISBN 80-242-0712-5

 

pedosféra

pracovní list úvod do pedosféry

cvičení teplota půdy

cvičení vznik půdy

cvičení závislost  člověka na půdě

cvičení jak rostliny chrání půdu před erozí

cvičení příčiny degradace půdy

cvičení kyselost a zásaditost půd

cvičení krajiny v Evropě

cvičení žížaly

 

biosféra

zadání projektu biosféra

cvičení rozložení biomů na Zemi

cvičení potravní pyramida

cvičení poznáte biom?

cvičení rostliny biomů světa

cvičení živočichové biomů světa

zadání skupinové práce geografická šířková pásma

rozdělení skupin 6.A

rozdělení skupin 6.B

doplňovačka tropické deštné lesy

doplňovačka savany

doplňovačka pouště

doplňovačka subtropy

doplňovačka stepi

doplňovačka lesy mírného pásu

doplňovačka tundra a polární oblasti

 

doporučená literatura

ABC přírody svět v otázkách a odpovědích, kolektiv autorů, nakladatelství Reader´s Digest výběr, 1997, ISBN 80-902069-4-8

 

Afrika

pracovní list poloha

mapa světadílu

pracovní list povrch 

pracovní list vodstvo

mapa vodstva

pracovní list podnebí, fauna, flóra

pracovní list přírodní zdroje

pracovní list obyvatelstvo

pracovní list region severní Afrika

pracovní list region tropická Afrika

pracovní list region jižní Afrika

 

doporučená literatura

průvodce přírodou Jižní Afrika, poznávání zvířat a rostlin, nakladatelství BASET, 2000, ISBN 80-86223-05-1

 

Austrálie a Oceánie

poloha

povrch

vodstvo

mapa vodstvo

podnebí, fauna, flóra

Australský svaz

 

doporučená literatura

průvodce přírodou Austrálie cestování a kultura, poznávání zvířat a rostlin, nakladatelství BASET, 2000, ISBN 80-86223-10-8

Jak si žije Austrálie, Franczyk Karel, nakladatelství OLDAG, 1997, ISBN 80-85954-37-0

 

Antarktida

Antarktida

 

doporučená literatura

Byl jsem rok v Antarktidě, Mykiska Martin, PBtisk - Příbram, 2001, ISBN 80-903044-0-0

 

 

oceány

oceány

Zeměpis 7. ročník

Výukové materiály - Zeměpis, 7. ročník

modrou barvou jsou znázorněny pracovní listy; červenou barvou dobrovolné úkoly na probírané učivo … vylepšení známky: za vypracování 3 úkolů dostanu velkou jedničku (max. 1x za tématický celek), vypracováním referátu na probírané téma v powerpointové prezentaci (max. 1x za pololetí), přinesením zeměpisné aktuality na probírané učivo (max. 3x za měsíc), vypracováním křížovky, doplňovačky (osmisměrky) na probírané učivo v délce 7 pojmů (max. 3x za tématický celek). Po napsání testu nepřijímám již žádná cvičení!!!!

Severní Amerika

pracovní list poloha

pracovní list povrch

mapa povrchu

pracovní list vodstvo

mapa vodstva

pracovní list podnebí, fauna, flóra

pracovní list přírodní zdroje

pracovní list obyvatelstvo

mapa významná města

pracovní list Kanada

pracovní list Spojené státy americké

pracovní list Mexiko

pracovní list středoamerické země

 

doporučená literatura

průvodce přírodou Západní Kanada a Aljaška, Kreutzkamp, Breiter Matthias, nakladatelství BASET, 2001, ISBN 80-86223-13-2

Aztékové Poklady starobylých civilizací, Domenici Davide, nakladatelství Knižní klub v edici Universum, 2007, ISBN 978-80-242-1816-8

Mayové Poklady starobylých civilizací, Domenici Davide, nakladatelství Knižní klub v edici Universum, 2006, ISBN 80-242-1713-9

 

Jižní Amerika

pracovní list poloha

pracovní list povrch

mapa povrchu

pracovní list vodstvo

mapa vodstva

pracovní list podnebí, fauna, flóra

pracovní list přírodní zdroje

pracovní list obyvatelstvo

mapa významná města

pracovní list karibské země

pracovní list Brazílie

pracovní list andské státy

pracovní list země jižního rohu

pracovní list myšlenková mapa

pracovní list čtení s porozuměním

pracovní list čtení s porozuměním - otázky

pracovní list plody lesa

pracovní list problémové vyučování

otázky k  výkladu incká říše

zadání miniprojektu cestovní kanceláře

cestovní kanceláře 7.A a 7.B

ukázka výsledných prací žáků 7.AB

 

doporučená literatura

Inkové Poklady starobylých civilizací, Orsini Carolina, nakladatelství Knižní klub v edici Universum, 2008, ISBN 978-80-242-2110-6

 

Asie

pracovní list poloha

pracovní list povrch

mapa povrchu

pracovní list vodstvo

mapa vodstva

pracovní list podnebí,fauna, flóra

ukázka výsledných prací žáků 7. AB - fauna a flóra Asie

pracovní list přírodní zdroje

ukázka výsledných prací

pracovní list obyvatelstvo

mapa významná města

pracovní list zadání projektu kvarteto

pracovní list šablona

pracovní list ukázka kvarteta

termíny odevzdání kvartet

pracovní list Čína

pracovní list Japonsko

pracovní list jihovýchodní region

pracovní list jižní region

pracovní list jihozápadní region

mapa jihozápadního regionu

pracovní list Zakavkazsko

pracovní list Střední Asie

 

doporučená literatura

Everest, Gilman Petr, nakladatelství Trango Publishers, 1996, ISBN 80-901977-5-2

 

Evropa

pracovní list poloha

pracovní list povrch

mapa povrchu

pracovní list vodstvo

mapa vodstva

pracovní list podnebí, fauna, flóra

pracovní list přírodní zdroje

pracovní list obyvatelstvo

významná města

pracovní list zadání projektu tripexeso

pracovní list šablona

vybrané státy žáků 8. ABD

termíny odevzdání tripexes 8. A

termíny odevzdání tripexes 8. B

termíny odevzdání tripexes 8. D

 

doporučená literatura

Paříž fascinující město na Seině, Bennet Guy-Pierre, nakladatelství REBO Production, 2005, ISBN 80-7234-463-3

Zpátky do Evropy, kolektiv autorů, nakladatelství Olympia, 2008, ISBN 978-80-7376-085-4

 

 

Zeměpis 8. ročník

Výukové materiály - Zeměpis, 8. ročník

modrou barvou jsou znázorněny pracovní listy; červenou barvou dobrovolné úkoly na probírané učivo … vylepšení známky: za vypracování 3 úkolů dostanu velkou jedničku (max. 1x za tématický celek), vypracováním referátu na probírané téma v powerpointové prezentaci (max. 1x za pololetí), přinesením zeměpisné aktuality na probírané učivo (max. 3x za měsíc), vypracováním křížovky, doplňovačky (osmisměrky) na probírané učivo v délce 7 pojmů (max. 3x za tématický celek). Po napsání testu nepřijímám již žádná cvičení!!!!

 

obyvatelstvo

obyvatelstvo světa a jeho početní růst

tabulky početní růst

rozmístění obyvatelstva na Zemi

doplňovačka hustota zalidnění

územní pohyb

pracovní list uprchlíci I

pracovní list uprchlíci II

pracovní list uprchlíci III

pracovní list uprchlíci IV

osmisměrka migrace

lidské rasy, národy, jazyky

osmisměrka komunikační prostředky

 náboženství ve světě

projekt náboženství

rozdělení skupin 8.A

rozdělení skupin 8.B

osmisměrka náboženství

cvičení pětilístek

cvičení náboženské pojmy

struktura obyvatelstva

doplňovačka věkové pyramidy

 

doporučená literatura

Posvátné stavby, Humprey C., Vitebsky P., Knižní klub, 1998, ISBN 80-7176-664-X

Obrazový atlas, poutní a svatá místa, Knižní klub, 2011, ISBN 978-80-242-2984-3

 

sídelní geografie

venkovská sídla

cvičení roubená chata

projekt stavba modelu

městská sídla

tabulka největší města

územní struktura

funkce měst

cvičení předměty venkov

 

doporučená literatura

Jak se neztratit New York, Trango Publishers, 1996, ISBN 80-86053-07-5

Obrazový atlas největších staveb světa, nakladatelství Cesty, 1995, ISBN 80-7181-012-6

 

 světové hospodářství 

rozdělení světové hospodářství

jádrové a periférní oblasti

zemědělství

pěstování užitkových plodin

doplňovačka zpracování plodin

doplňovačka využití rostlin

chov hospodářských zvířat

rybolov a lesní hospodářství

doplňovačka výrobky ze dřeva

osmisměrka živá příroda

světová průmyslová výroba

těžba surovinových zdrojů

doplňovačka paliva

doplňovačka paliva 2

doplňovačka výrobky z ropy

doplňovačka vývoj cen ropy

doplňovačka zdroje paliv

doplňovačka naleziště paliv

energetika a těžký průmysl

doplňovačka energetika v Česku

doplňovačka spotřeba energie

doplňovačka elektrárny v Česku

doplňovačka přehrada

doplňovačka výdej energie člověka

doplňovačka vodní toky

spotřební průmysl

doprava

železniční, silniční a potrubní doprava

doplňovačka dopravní značení

doplňovačka využití železniční dopravy

doplňovačka historie železniční dopravy v Česku

doprava vodní, letecká a informací

služby

cestovní ruch

doplňovačka cestovní ruch

hlavní oblasti cestovního ruchu

doplňovačka hlavní oblasti cestovního ruchu

projekt cestovní kancelář

mezinárodní obchod

doplňovačka mezinárodní obchod

hospodářské organizace

Evropská unie

 

doporučená literatura

Svět lokomotiv, Schrötter J., Fultner B., CPress Brno, 2014 ISBN 978-80-264-0562-7

 

 

 politický zeměpis  

zadání skupinové práce na politický zeměpis

mapa dnešního světa

poloha, rozloha, lidnatost

státní hranice

státní zřízení

doplňovačka evropské monarchie

správní členění

způsob vlády

osmisměrka volby

mezinárodní politické organizace a seskupení

ohniska neklidu v současném světě

cvičení příčiny současných konfliktů ve světě I.

cvičení příčiny současných konfliktů ve světě II.

cvičení teroristické útoky v Evropě I.

cvičení teroristické útoky v Evropě II.

cvičení co zvyšuje pravděpodobnost konfliktu?

cvičení eskalace konfliktu

cvičení temný turismus I.

cvičení temný turismus II.

 

AZ kvíz

žáci si připraví ve skupinách (5-6 osob dle dohody) otázky s odpověďmi na vybraná písmena abecedy, 3 otázky na každé písmeno, celkem tedy 81 otázek a odpovědí

A, B, C, D, E, F, G, H, CH, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

 

po skončení hry vybraný žák pošle řešení v textovém dokumentu!!

Zeměpis 9. ročník

Výukové materiály - Zeměpis, 9. ročník

ČR - poloha a základní informace

ČR - přírodní poměry

ČR - obyvatelstvo - vývoj a současnost

ČR - sídla - struktura, funkce a současnost

ČR - hospodářství - vývoj a současnost

ČR - zemědělství

 

modrou barvou jsou znázorněny pracovní listy; červenou barvou dobrovolné úkoly na probírané učivo … vylepšení známky: za vypracování 3 úkolů dostanu velkou jedničku (max. 1x za tématický celek), vypracováním referátu na probírané téma v powerpointové prezentaci (max. 1x za pololetí), přinesením zeměpisné aktuality na probírané učivo (max. 3x za měsíc), vypracováním křížovky, doplňovačky (osmisměrky) na probírané učivo v délce 7 pojmů (max. 3x za tématický celek). Po napsání testu nepřijímám již žádná cvičení!!!!

 

Česká republika fyzickogeografická 

pracovní list poloha

cvičení hraniční přechody

vývoj území

pracovní list geologická stavba

doplňovačka geologická stavba

cvičení geologický vývoj

pracovní list geomorfologická stavba

mapa geomorfologické jednotky

cvičení geomorfologické jednotky

tabulka geomorfologické jednotky

cvičení pohoří (šotek)

pracovní list podnebí

pracovní list vodstvo

cvičení na vyhledávání měst na vybraných řekách

mapa řeky

pracovní list půdy

pracovní list lesy

pracovní list chráněná území

 

Česká republika socioekonomická

pracovní list obyvatelstvo

pracovní list města a vesnice

cvičení venkovské předměty

cvičení obce

mapa významná sídla

cvičení sídelní systém I

cvičení sídelní systém II

věková pyramida I

věková pyramida II

pracovní list hospodářství

pracovní list zemědělství

pracovní list surovinová základna

pracovní list průmysl

cvičení průmyslové závody v Česku

cvičení průmyslové podniky v okolí

cvičení hutnictví v Česku

pracovní list doprava

pracovní list služby

pracovní list zahraniční vztahy

 

kraje České republiky

osnova

pracovní list kraje ČR

 

rozdělení krajů IX. AB

 

doplňovačka Jihočeský kraj

doplňovačka Středočeský kraj

doplňovačka Plzeňský kraj

doplňovačka Karlovarský kraj

doplňovačka Ústecký kraj

doplňovačka Liberecký kraj

doplňovačka Královéhradecký kraj

doplňovačka Pardubický kraj

doplňovačka kraj Vysočina

doplňovačka Jihomoravský kraj

doplňovačka Zlínský kraj

doplňovačka Olomoucký kraj

doplňovačka Moravskoslezský kraj

 

doporučená literatura

Nejkrásnější výlety do podzemí, David P., Ludvík P., Soukup V., Knižní klub, 2016, ISBN 978-80-242-5286-5

Rájem rozhlednovým na kole, pěšky, lanovkou i tramvají, Štekl J., Cykloknihy Plzeň, 2009, ISBN 978-80-87193-04-4

Rozhledny a rozhledová místa, Olympia Praha, 2001, ISBN 80-7033-697-8

1000 divů Čech, Moravy a Slezska, David P., Soukup V., Knižní klub, 2009, ISBN 978-80-242-2530-2 

1111 památek a zajímavostí Prahy, Kartografie Praha, 2001, ISBN 80-7011-612-9

 

 

AZ kvíz

žáci si připraví ve skupinách (5-6 osob dle dohody) otázky s odpověďmi na vybraná písmena abecedy, 3 otázky na každé písmeno, celkem tedy 81 otázek a odpovědí

A, B, C, Č, D, E, F, G, H, CH, I, J, K, L, M, N, O, P, R, Ř, S, Š, T, U, V, Z, Ž

po skončení hry vybraný žák pošle řešení v textovém dokumentu!!

 

doporučená literatura

Filmová a televizní cestovní kniha, Dolák Karel, Davidová Adriana, nakladatelství SOUKUP & DAVID, 2008, ISBN 978-80-86899-36-7

1111 památek a zajímavostí Prahy, nakladatelství Kartografie Praha ve spolupráci SOUKUP & DAVID, 2001, ISBN 80-7011-612-9

televizní pořad Toulavá kamera (neděle 10,00 hod na ČT1)