• Mgr. Vratislav ULRICH

   •  

    Mojí nápní je: 

    • metodicky pomáhat kolegům v integraci ICT do výuky většiny předmětů
    • doporučovat a koordinovat další ICT vzdělávání pedagogických pracovníků
    • koordinovat užití ICT ve vzdělávání
    • koordinovat nákupy a aktualizace software
    • zpracovávat a realizovat v souladu se školním vzdělávacím programem ICT plán školy
    • koordinovat provoz informačního systému školy
    •  

    Kontakt: 

    ulrich@zspohurecka.cz