Školní rok 2018/19 vychovatelka Mgr. EVA SCHATRALOVÁ

10. oddělení -  3.A a část 3.C

pavilon 3

třída 1. A

Toto oddělení se ve 14:30 h. dělí do zbývajících oddělení dle seznamu v hale 3. pavilonu.