Vítejte na stránkách školní družiny!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROVOZ ŠD V PONDĚLÍ 2. ZÁŘÍ           6:00 hod. - 15:30 hod.

1. vyučovací hodina

Žáci, kteří tento den nebudou rodiči uvolněni ze školní družiny, půjdou s vychovatelkou po skončení 1. vyučovací hodiny do školní družiny. Oběd bude vydáván mezi 9 - 11 hod. Po obědě přejdou všichni žáci do 3. odd. ŠD ( za příznivého počasí na školní zahradu), kde bude provoz do 15:30 hod. Vzhledem k časnému obědu a pokud Vaše dítě bude setrvávat ve školní družině do odpoledních hodin, přinese si svačinu.

 

2. 9.  SCHŮZKA RODIČŮ PRVŇÁČKŮ PŘIHLÁŠENÝCH DO ŠKOLNÍ DRUŽINY SE KONÁ              V MALÉ TĚLOCVIČNĚ V 8:05 - 8:35 hod.

Rodičům budou předány informace o rozdělení žáků do oddělení ŠD, kde se oddělení nachází, jméno vychovatele, informace o provozu, stravování a vyzvedávání žáka ze ŠD.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Provoz ŠD: 

od 6:00 do 7:45 hod. je provoz v přízemí 3. pavilonu v oddělení č. 3. 387 011 827

od 6:45 hod. je otevřeno také 1. a 5. odd. za malou tělocvičnou, kde budou žáci 3. tříd. 387 011 825.

od 11:40 do 16:00 hod. jsou v provozu všechna oddělení ŠD. Ta oddělení, která mají provoz zkrácený do 15 hod. se slučují s ostatními. Jmenný seznam žáků i s časovým harmonogramem, kde se Vaše dítě v určitou dobu nachází, najdete v hale 3. pavilonu na vývěsce. Po 16. hodině se převádějí žáci ze všech ostatních oddělení do 3. odd., kde je provoz do 17:15 hod. 

Vyzvedávání žáků: ihned po vyučování nebo po obědě cca do 13 :30 hod. Do 14:30 hod. má družina svůj program, proto prosíme o nenarušování programu vyzvedáváním dítěte.

 
 

NOVINKY

Edukativní a zážitkový program s kozami

Edukativní a zážitkový program s kozami

Děti se hravou formou dozvěděly mnoho zajímavého a seznámily se s tímto - dříve klasickým českým - zvířetem.

DRUŽINA
24.06.2019
 
Velké soutěžní odpoledne ke Dni dětí

Velké soutěžní odpoledne ke Dni dětí

Na oslavu Dne dětí jsme se těšili a horké sluneční dny nabízely množství způsobů venkovní zábavy. Na školní zahradě nás čekalo devět různých stanovišť se soutěžemi. Děti z každého oddělení si vyrobily kartičky na razítka za splněné úkoly a další potřebné pomůcky. Každé oddělení připravilo 1 stanoviště a pak si děti postupně všechna stanoviště prošly.  

DRUŽINA
05.06.2019
 
Květnové tvoření

Květnové tvoření

Jarní sluníčko, svátek maminek a blížící se Den dětí - mnoho skvělých nápadů ke tvoření.

DRUŽINA
24.05.2019
 
Návštěva Jihočeského vědeckotechnického parku

Ve dnech 6. a 7.května se zúčastnili žáci 2. a 8. oddělení naší družiny projektových dnů v laboratořích JVTP, zaměřené na přírodní a technické vědy.

DRUŽINA
09.05.2019
Jarní tvoření ve školní družině

Pěkné jarní dny nás motivovaly k výrobě barevných a veselých výrobků a obrázků.  Každé oddělení prezentuje své nápady a výrobky na vnitřních nástěnkách v prostorách školy, kam rodiče nedohlédnou...

DRUŽINA
04.05.2019
Návštěva OOP Suché Vrbné

Při cestování světem jsme poznali další profesi - policista. Na OOP v Suché Vrbném jsme viděli a seznámili se s prací policistů, prohlédli  si obvodní oddělení a prozkoumali i policejní auto. 

DRUŽINA
24.04.2019

Kalendář akcí