Vítejte na stránkách školní družiny!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACE O PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ DO ŠKOLNÍ DRUŽINY VE ŠK. ROCE 2019/20

Žáci budoucích 1. tříd budou přijati k pravidelné denní docházce do ŠD přednostně na základě písemné přihlášky. Přihlášku odevzdejte do konce května 2019. Informace o provozu, úplatě a rozdělení žáků do oddělení Vám budou sděleny 2. září v 8.10 hod. na společné schůzce v malé tělocvičně ve 3. pavilonu ZŠ. 

Žáci budoucích 2. a 3. tříd jsou přijati na základě vyplněných a odevzdaných přihlášek v průběhu měsíce dubna a května 2019. Přihlášky byly dětem rozdány před velikonočními prázdninami.

Žáci 4. a 5. tříd se mohou přihlásit pouze k ranní docházce z důvodu naplnění kapacity ŠD v odpoledních hodinách. Přednostně budou přijati žáci z pěti 1. tříd, ze čtyř 2. a ze čtyř 3. tříd. Přibližně 10 míst bude obsazeno žáky 4. tříd. Volná místa budou zaplněna žáky 4. tříd 2. září na základě pořadí podaných přihlášek. Tiskopis je ke stažení zde na stránkách školní družiny v Dokumentech. Přihlášku je možné zaslat na frckova@zspohurecka.cz nebo odevzdat ve školní družině či v kanceláři ZŠ.

 

7. 5. 2019                                                                                       Jaroslava Frčková                                                                                                                                                            vedoucí vychovatelka, 387 011 825

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Provoz ŠD: od 6:00 d majío 7:45 hod. je provoz v přízemí III. pavilonu v oddělení č. 3. Pevná linka do 3. odd. - 387 011 827. Od 6:45 hod. je otevřeno také 1. odd. za malou tělocvičnou, kde budou žáci 3. tříd. Pevná linka do 1. odd. - 387 011 825. Od 11:40 hod. do 16:00 hod. jsou v provozu všechna oddělení ŠD. Ta oddělení, která mají provoz zkrácený, se slučují s ostatními. Jmenný seznam žáků i s časovým harmonogramem, kde se Vaše dítě v určitou dobu nachází, najdete v hale III. pavilonu na vývěsce. Po 16. hodině se převádějí žáci ze všech ostatních oddělení do 3. odd., kde je provoz do 17:15 hod. Vyzvedávání žáků: ihned po vyučování nebo po obědě cca do 13 :30 hod. Do 14:30 hod. má družina svůj program, proto prosíme o nenarušování programu vyzvedáváním dítěte.

Co plánujeme v květnu:.PŘEKVAPENÍ PRO MAMINKY – 6. odd., MALÝ ZDRAVOTNÍK – 6. odd., MOJE MAMINKA – dárečky – 4. odd., DEN MATEK – týden věnovaný maminkám – 5. a 8. odd., PŘÁNÍ PRO MAMINKU – 5. odd., MAMINČINA POHÁDKA – dramatizace pohádek, přáníčka pro maminky – 7. odd., MOJE MAMINKA – portrét maminky– 1. odd., KOČIČÍ SVĚT Projekt – vše o kočkách + kreativní výstava O. Layerová

NOVINKY

Návštěva Jihočeského vědeckotechnického parku

Ve dnech 6. a 7.května se zúčastnili žáci 2. a 8. oddělení naší družiny projektových dnů v laboratořích JVTP, zaměřené na přírodní a technické vědy.

DRUŽINA
09.05.2019
Jarní tvoření ve školní družině

Pěkné jarní dny nás motivovaly k výrobě barevných a veselých výrobků a obrázků.  Každé oddělení prezentuje své nápady a výrobky na vnitřních nástěnkách v prostorách školy, kam rodiče nedohlédnou...

DRUŽINA
04.05.2019
Návštěva OOP Suché Vrbné

Při cestování světem jsme poznali další profesi - policista. Na OOP v Suché Vrbném jsme viděli a seznámili se s prací policistů, prohlédli  si obvodní oddělení a prozkoumali i policejní auto. 

DRUŽINA
24.04.2019
Nejkrásnější velikonoční vajíčko

Děti z 1. a 5. oddělelení si letošní Velikonoce vyzkoušely navrhnout a ozdobit papírové vajíčko tak, aby bylo "nejkrásnější". Jak se to povedlo, hodnotily si celá oddělení navzájem. 

DRUŽINA
17.04.2019
Jarní týden v družině

Jarní týden v družině

V týdenním projektu jsme přivítali jaro jak se patří. Ve všech odděleních jsme tvořili, hráli hry, soutěžili, povídali,... vše se točilo kolem krásného jarního období. Celý týden jsme završili soutěžní hrou s ukrytým pokladem či odměnami.

DRUŽINA
25.03.2019
 
Návštěva Selského dvora Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity

Ve středu 20.3.  děti 2. a 6. oddělení navštívily Selský dvůr Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity.  Nadšení a radost ze živých zvířátek a jejich čerstvě narozených mláďat byla veliká.

DRUŽINA
20.03.2019

Kalendář akcí

  • 24. 06.

    Edukativní a zážitkový program s kozami

    V pondělí 24. června nás na školní zahradě v odpoledních hodinách seznámí pan Lavický s klasickým českým zvířetem.