Vítejte na stránkách školní družiny!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ORGANIZACE ŠD POSLEDNÍ DEN  PÁTEK 28. ČERVNA

1. vyučovací hodina – rozdání vysvědčení

Žáci, kteří tento den nebudou rodiči uvolněni ze školní družiny, půjdou s vychovatelkou v 10 hod. do školní jídelny. Po obědě, v 10:30 hod. přejdou všichni žáci do 3. odd. ŠD ( za příznivého počasí na školní zahradu), kde bude provoz do 15:30 hod. Vzhledem k časnému obědu a pokud Vaše dítě bude setrvávat ve školní družině do odpoledních hodin, přinese si svačinu.

PROVOZ ŠD 2018/19 BUDE UKONČEN 28. 6. 2019 v 15:30 hod.

PROVOZ ŠD 2019/20 BUDE ZAHÁJEN 2. 9. 2019 v 6.00 hod..

PŘEJEME DĚTEM I RODIČŮM KRÁSNÉ PRÁZDNINY!

 

 

INFORMACE O PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ DO ŠKOLNÍ DRUŽINY VE ŠK. ROCE 2019/20

Žáci budoucích 1. tříd budou přijati k pravidelné denní docházce do ŠD přednostně na základě písemné přihlášky. Přihlášku odevzdejte do konce června 2019. Informace o provozu, úplatě a rozdělení žáků do oddělení Vám budou sděleny 2. září v 8.10 hod. na společné schůzce v malé tělocvičně ve 3. pavilonu ZŠ. 

Žáci budoucích 2. a 3. tříd jsou přijati na základě vyplněných a odevzdaných přihlášek v průběhu měsíce dubna a května 2019. Přihlášky byly dětem rozdány před velikonočními prázdninami.

Žáci 4. a 5. tříd se mohou přihlásit pouze k ranní docházce z důvodu naplnění kapacity ŠD v odpoledních hodinách. Přednostně budou přijati žáci z pěti 1. tříd, ze čtyř 2. a ze čtyř 3. tříd. Zbývajících cca 10 volných míst v odpolední družině bude obsazeno žáky 4. tříd 2. září na základě pořadí podaných přihlášek. Tiskopis je ke stažení zde na stránkách školní družiny v Dokumentech. Přihlášku je možné zaslat na frckova@zspohurecka.cz nebo odevzdat ve školní družině či v kanceláři ZŠ.

 

7. 5. 2019                                                                                       Jaroslava Frčková                                                                                                                                                            vedoucí vychovatelka, 387 011 825

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Provoz ŠD: od 6:00 d majío 7:45 hod. je provoz v přízemí III. pavilonu v oddělení č. 3. Pevná linka do 3. odd. - 387 011 827. Od 6:45 hod. je otevřeno také 1. odd. za malou tělocvičnou, kde budou žáci 3. tříd. Pevná linka do 1. odd. - 387 011 825. Od 11:40 hod. do 16:00 hod. jsou v provozu všechna oddělení ŠD. Ta oddělení, která mají provoz zkrácený, se slučují s ostatními. Jmenný seznam žáků i s časovým harmonogramem, kde se Vaše dítě v určitou dobu nachází, najdete v hale III. pavilonu na vývěsce. Po 16. hodině se převádějí žáci ze všech ostatních oddělení do 3. odd., kde je provoz do 17:15 hod. Vyzvedávání žáků: ihned po vyučování nebo po obědě cca do 13 :30 hod. Do 14:30 hod. má družina svůj program, proto prosíme o nenarušování programu vyzvedáváním dítěte.

 

NOVINKY

Edukativní a zážitkový program s kozami

Edukativní a zážitkový program s kozami

Děti se hravou formou dozvěděly mnoho zajímavého a seznámily se s tímto - dříve klasickým českým - zvířetem.

DRUŽINA
24.06.2019
 
Velké soutěžní odpoledne ke Dni dětí

Velké soutěžní odpoledne ke Dni dětí

Na oslavu Dne dětí jsme se těšili a horké sluneční dny nabízely množství způsobů venkovní zábavy. Na školní zahradě nás čekalo devět různých stanovišť se soutěžemi. Děti z každého oddělení si vyrobily kartičky na razítka za splněné úkoly a další potřebné pomůcky. Každé oddělení připravilo 1 stanoviště a pak si děti postupně všechna stanoviště prošly.  

DRUŽINA
05.06.2019
 
Květnové tvoření

Květnové tvoření

Jarní sluníčko, svátek maminek a blížící se Den dětí - mnoho skvělých nápadů ke tvoření.

DRUŽINA
24.05.2019
 
Návštěva Jihočeského vědeckotechnického parku

Ve dnech 6. a 7.května se zúčastnili žáci 2. a 8. oddělení naší družiny projektových dnů v laboratořích JVTP, zaměřené na přírodní a technické vědy.

DRUŽINA
09.05.2019
Jarní tvoření ve školní družině

Pěkné jarní dny nás motivovaly k výrobě barevných a veselých výrobků a obrázků.  Každé oddělení prezentuje své nápady a výrobky na vnitřních nástěnkách v prostorách školy, kam rodiče nedohlédnou...

DRUŽINA
04.05.2019
Návštěva OOP Suché Vrbné

Při cestování světem jsme poznali další profesi - policista. Na OOP v Suché Vrbném jsme viděli a seznámili se s prací policistů, prohlédli  si obvodní oddělení a prozkoumali i policejní auto. 

DRUŽINA
24.04.2019

Kalendář akcí