Informace pro rodiče

Školská rada

Složení školské rady při ZŠ Pohůrecká 16:

Člen školské rady jmenovaný zřizovatelem: Mgr. Viktor Lavička

Člen školské rady zvolený za zástupce rodičů: paní Ivana Hájková, e-mail: zarodice@zspohurecka.cz

Člen školské rady z řad pedagogických pracovníků: Mgr. Jana Trávníčková

Časový rozvrh vyučovacích hodin

0. hodina 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina 8. hodina
700-745 800-845 855-940 1000-1045 1055-1140 1150-1235 1245-1330 1335-1420 1430-1515

 

Termíny třídních schůzek a konzultačních odpolední

21.10. 2019 třídní schůzka
 13.  1. 2020 konzultační odpoledne
20.  4. 2020 konzultační odpoledne
 8.  6. 2020 třídní schůzka

 

Termíny prázdnin

prázdniny od do
podzimní 29. 10. 2019 30. 10. 2019
vánoční 23. 12. 2019  3. 1. 2020
pololetní  31. 1. 2020  31. 1. 2020
jarní  10. 2 2020 16. 2. 2020
velikonoční 9. 4. 2020 10. 4. 2020
hlavní  1. 7. 2020  31 8. 2020

   29. a 30. 6. 2020 ředitelské volno

 

 

 

Vážení rodiče,
i v letošním školním roce jsme pro vaše děti zajistili přístup na portál www.proskoly.cz, na kterém najdou řadu testů, dotazníků a procvičování vhodných i na domácí přípravu do školy.
Testy jsou nově zaměřené také na procvičování českého pravopisu a základní slovní zásoby z angličtiny a němčiny. Naleznou zde také mnoho úloh na rozvoj logiky, paměti, prostorové představivosti apod. 
Všechny testy mohou Vaše děti využívat doma ZDARMA!
Přístupové údaje obdrželi žáci od svých učitelů.

Škola OnLine

Škola OnLine je moderní školní informační systém, který umožňuje rychle a efektivně zpracovávat veškerou školní agendu.

Na prvním stupni zůstávají pro větší motivaci dětí zachovány žákovské knížky. Na druhém stupni je veškerá agenda pouze elektronicky.

Školní program

Školní online pokladna a chytré automaty

Školní pokladna je online program sloužící k přesné evidenci finančních prostředků, které zákonný zástupce svěřil škole ve formě zálohy na čerpání plateb za školní akce (kino, divadlo, plavecký či lyžařský kurz, ale také např. platby za pracovní sešity a podobně).

Chytré automaty Školního programu vydávají zboží bezhotovostně prostřednictvím žákovských čipů. Adresný systém umožňuje výdej chlazených dotovaných mléčných produktů po celý den přesně podle příslušné vyhlášky.

 

Pokyny pro registraci naleznete v příloze.

Poznámka k pokynům:
Registraci na stránkách skolniprogram.cz začněte kliknutím na modrý text REGISTRACE
ID školy je 62537661.

Kalendář akcí