Soutěž

Soutěž

V posledním srpnovém týdnu se kuchařky naší školní jídelny Martina Kadlecová a Gabriela Vrzalová zúčastnily soutěže "Nejlepší kuchař 2019 ve společném stravování", kterou pořádala Asociace kuchařů a cukrářů ČR.

Do finálového klání jsme postoupili spolu s dalšími devíti jídelnami základních škol z korespondenčního kola, kam jsme se na jaře přihlásili a byli vybráni.

Do soutěže jsme vybrali krůtí prsa plněná baby karotkou s omáčkou ze žlutých paprik a šťouchané brambory s pórkem (našim strávníkům jsme toto jídlo vařili v březnu).

Na konci soutěže se ve všech kategoriích vyhlašovala pouze první tři místa, do této trojice jsme se bohužel neprobojovali. Všichni ostatní účastníci byli vyhlášeni na 4.místě :-).

Postup do finálového celostátního kola byl pro naší jídelnu velký úspěch a našim kuchařkám patří poděkování za výbornou reprezentaci naší kuchyně.

 

Fotogalerie

ku4.jpg

ku3.jpg

ku2.jpg

ku1.jpg

Foto 5.jpg

Foto 4.jpg

Foto 2.jpg

Foto 1.jpg

Nové výdejní doby obědů pro školní rok 2019/2020

Výdejní doby obědů pro školní rok 2019/2020:

- výdej obědů pro žáky a zaměstance školy : 11:15 - 14:00 hod.

- výdej do jídlonosičů při neplánované nepřítomnosti žáka (1.den nemoci): 11:15 - 11:45 hod. a 13:40 - 14:00 hod.

Odhlašování obědů v době nemoci

Upozorňujeme na povinnost rodičů (zákon. zástupců) žáka školy odhlašovat obědy v době nemoci.

Žák má nárok na dotovaný oběd pouze první den nemoci, ostatní dny je nutno odhlásit!

Cena nedotovaného oběda pro rok 2019 činí 65,-Kč.

Mléko a mléčné výrobky z jihočeské farmy

Nově ve školní jídelně používáme pro přípravu mléčných nápojů a ochucených jogurtů výrobky pocházející z rodinné farmy Diviš.

 

 

Provozní řád školní jídelny

Přílohy

Příkaz paní ředitelky č.1/2018 - čipy

Příkaz paní ředitelky č.1/2018 - čipy

Úhrada čipů ve školní jídelně

Každý žák nebo zaměstnanec, přihlášený ke stravování ve školní jídelně, je povinen zakoupit si bezkontaktní čip, který lze využívat po celou dobu školní docházky, resp. po celou dobu stravování.

 

S platností od 3. 9. 2018 jsou platby za všechny čipy nevratné nikoliv zálohované. Důvodem změny je značné opotřebení čipů, které strávníci po ukončení používání vrací a s tím související nemožnost čipy nadále použít pro další strávníky (vznikají další finanční náklady pro školu).

 

Strávník je povinen neprodleně nahlásit ztrátu nebo zcizení čipu. Jeho čip bude deaktivován, aby nemohlo dojít ke zneužití a žák si zakoupí nový čip.

 

 

V Českých Budějovicích dne 31. 8. 2018

 

Ing. Dana Walterová

ředitelka školy

Dokumenty

Přihláška ke stravování na školní rok 2019/2020

Přihlášky ke stravování budoucích prvňáčků je třeba odevzdat v kanceláři jídelny nebo zaslat na e-mail blazkova@zspohurecka.cz (naskenované včetně podpisu zák.zástupce) nejpozději do 28.6.2019.

Základní informace

Žáci si vybírají ze dvou hlavních jídel. Jídlo je vydáno po přiložení čipu ke čtecímu zařízení u výdejního místa.

Pokud žák zapomene čip, musí si vytisknout stravenku v boxu u vchodu do školní jídelny (stravenka je zpoplatněna částkou 1 Kč).

Doba výdeje obědů je od 11.15 do 14.10 hod.
Osobní vyzvednutí oběda z důvodu 1. dne nemoci žáka je možné od 11.15 do 11.45 a od 13.45 do 14.10 hod.
(Pokud je žák dále nemocný, je nutné obědy odhlásit!)

Ceny obědů

žáci 6 - 10 let 25 Kč
žáci 11 - 14 let 27 Kč
žáci 15 a více let 29 Kč

 

Volba obědů

Obědy ve školní jídelně si můžete navolit na adrese: http://www.strava.cz/
číslo jídelny: 3403

Příklad:  žákyně Veronika Ambrožová
jméno: ambro1452 (5 písmen z příjmení bez háčků a čárek + čtyřmístné číslo, které jste obdrželi)
heslo:  ambro1452

V případě potíží se obraťte na vedoucí školní jídelny.

 

Pro uživatele chytrých telefonů je k dispozici aplikace Strava.cz

Způsob úhrady

Obědy ve školní jídelně se platí INKASEM  pro účet č.:  100 272 281/0800

V případě nezaplacení obědů je strávník zablokován až do doby úhrady. 

Peníze za odhlášené obědy budou automaticky odečteny z platby následující měsíc.

V případě neprovedeného inkasa je možné platit hotově na pokladně u vedoucí školní jídelny nebo převodem na účet č.19-2598649339/0800 (nutno uvést variabilní symbol-číslo žáka přidělené při přihlášení ke stravování).

Jídelníček

Vaření s Jurajem Dohňanským

22. května byla naše kuchyň poctěna návštěvou kuchaře firmy Unilever panem Jurajem Dohňanským. S jeho pomocí jsme mohli nabídnout našim strávníkům zajímavé menu.

JÍDELNA
23.05.2019

Kalendář akcí

 • 29. 10.

  podzimní prázdniny

  úterý 29. 10. - středa 30. 10. 2019

 • 23. 12.

  vánoční prázdniny

  pondělí 23. 12. 2019 - pátek 3. 1. 2020

 • 31. 01.

  pololetní prázdniny

  pátek 31. 1. 2020

 • 10. 02.

  jarní prázdniny

  10. 2. - 16. 2. 2020

 • 09. 04.

  velikonoční prázdniny

  čtvrtek 9. 4. a pátek 10. 4. 2020

 • 01. 07.

  hlavní prázdniny

  od středy 1. 7. do pondělí 31. 8. 2020