Prodej čipů pro žáky 1.tříd

Prodej čipů pro žáky 1.tříd bude probíhat v těchto dnech a časech:

31.8.2020    9:00 - 11:30

1.9.2020      7:00 - 9:00

Je nutné mít s sebou přesnou částku 120,-Kč.

Jídelníček na září

Od 20.srpna bude na portálu "Strava.cz" k dispozici jídelníček na měsíc září. Od tohoto data je možné objednávat obědy.

Všichni strávníci (kromě žáků 1.tříd, kteří v přihlášce uvedli jiný datum zahájení stravování) jsou automaticky přihlášeni ke stravování od 1.září.

Pokud se žák první den školního roku nebude stravovat, je nutné oběd odhlásit nejpoději 27.srpna do 12:00 hodin.

Přihlašovací údaje pro žáky 1.tříd budou předány při prodeji čipu, nebo zaslány na žádost e-mailem.

Přihláška ke stravování na školní rok 2020/2021

Přihlášky ke stravování budoucích prvňáčků je třeba zaslat poštou na adresu školy nebo naskenované včetně podpisu zákonného zástupce na e-mail blazkova@zspohurecka.cz  nejpozději do 30.6.2020.

Dokumenty

Vnitřní řád školní jídelny

Fotogalerie

VŘ0003.jpg

VŘ0002.jpg

VŘ0001.jpg

Příkaz paní ředitelky č.1/2018 - NEVRATNÉ ČIPY

Příkaz paní ředitelky č.1/2018 - NEVRATNÉ ČIPY

Každý žák nebo zaměstnanec, přihlášený ke stravování ve školní jídelně, je povinen zakoupit si bezkontaktní čip, který lze využívat po celou dobu školní docházky, resp. po celou dobu stravování.

S platností od 3. 9. 2018 jsou platby za všechny čipy nevratné nikoliv zálohované. Důvodem změny je značné opotřebení čipů, které strávníci po ukončení používání vrací a s tím související nemožnost čipy nadále použít pro další strávníky (vznikají další finanční náklady pro školu).

Strávník je povinen neprodleně nahlásit ztrátu nebo zcizení čipu. Jeho čip bude deaktivován, aby nemohlo dojít ke zneužití a žák si zakoupí nový čip.

V Českých Budějovicích dne 31. 8. 2018

 

Ing. Dana Walterová

ředitelka školy

Dokumenty

Volba obědů

Obědy ve školní jídelně si můžete navolit na adrese: http://www.strava.cz/
číslo jídelny: 3403

Přihlašovací údaje:

Příklad:  žákyně Veronika Ambrožová
uživatel: ambro1452 (5 písmen z příjmení bez háčků a čárek + čtyřmístné číslo, které jste obdrželi)
heslo:  ambro1452 (nebo Vámi zvolené).

V případě potíží se obraťte na vedoucí školní jídelny.

Pro uživatele chytrých telefonů je k dispozici aplikace Strava.cz.

Způsob úhrady

Obědy ve školní jídelně se platí INKASEM, číslo účtu :  100 272 281/0800.

V případě nezaplacení obědů je strávník zablokován až do doby úhrady. 

Peníze za odhlášené obědy budou automaticky odečteny z platby následující měsíc.

Platba v hotovosti je možná pouze ve výjímečných případech (kdy nemá zákonný zástupce žáka bankovní účet)

po dohodě s vedoucí ŠJ.

Jídelníček

Kalendář akcí