Aktuálně - nástup žáků 1. stupně

Přítomnost žáků 1. stupně ve škole od 25. 5. 2020 bude umožněna od 7:45 hodin do 15 hodin v 15ti členných skupinách.

Všichni zákonní zástupci obdrželi prostřednictvím e-mailu výzvu, aby se vyjádřili nejpozději do 18. 5. 2020 k účasti svých dětí na vyučování. Celý systém výuky musíme předem důkladně připravit, zabezpečit, proto je vyjádření zákonných zástupců závazné a nelze ho měnit. V případě, že vyjádření neobdržíme do 18. 5., nebude žák do skupiny zařazen a dále jej budeme vzdělávat formou dálkové výuky.

Všechny podrobné informace o výuce, rozdělení žáků do skupin, času nástupu žáka do školy, obdrží zákonní zástupci prostřednictvím e-mailu od svých třídních učitelů 20. 5. 2020.

 

 

12. 5. 2020