Biologická olympiáda

Celkem 13 účastníků z 6. a 7. tříd a 15 účastníků z 8. a 9. tříd prověřilo téma letošního ročníku: Pohyb

Biologická olympiáda

Žáci věděli téma dopředu a kromě přehledu a znalostí z hodin přírodopisu mohla výsledek ovlivnit i pečlivost při samostudiu, praktické znalosti při poznávačce rostlin a živočichů a laboratorní dovednosti.

Pořadí kategorie D:

1. Jan Dejčmar (7.C)

2. Lucie Odradovcová ( 7.B)

3. Martin Felenda (6.B)

Pořadí kategorie D:

1. Žofie Podolková (8.A)

2. Magdaléna Habrdová (8.C)

3.- 4.  Alex Olivier Michaud (8.B)

3.- 4.  Kateřina Šramová (8.C)

Blahopřejeme!

Dva nejlepší řešitelé z obou kategorií nás budou reprezentovat v okresním kole BiO.

Děkujeme všem zúčastněným žákům.

22. 2. 2018