Chemická olympiáda

V měsíci únoru proběhlo školní kolo chemické olympiády.

Chemická olympiáda

Téma letošního ročníku bylo:  KOVY KOLEM NÁS. I přes velkou náročnost všechny úkoly, tedy  teoritickou část, praktickou část a test školního kola, splnili dva žáci 9.C

1. místo Tomáš Ledinský (postup do OK)

2. místo Richard Rothbauer

Blahopřejeme.

22. 2. 2018