European friendship

V rámci anglického jazyka a projektu European friendship si někteří žáci 7. ročníků dopisují v angličtině se stejně starými kamarády z francouzské základní školy.

European friendship

Díky projektu etwinning se podařilo navázat kontakt se základní školou z francouzského města AMAND LES EAUX CEDEX.

Žáci si v angličtině vyměňují dopisy na různá témata - naše město, moje rodina, naše škola, tradice, atd...

 

5. 11. 2018