Opatření k zápisům do ZŠ pro školní rok 2020/2021 ZMĚNA

POZOR ZMĚNA !!!Příjem žádostí k povinné školní docházce na naší škole proběhne od 16 . - 17. dubna 2020.

Termín podání přihlášek na portálu http://zapiszscb.c-budejovice.cz se prodlužuje do 10.4. 2020

Pokyny:

Opatření k zápisům do ZŠ pro školní rok 2020/2021 ZMĚNA

V souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády souvisejícími s ochranou proti šíření nákazy COVID-19 a dle vydaného opatření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k zápisům do ZŠ pro školní rok 2020/2021, vydává tímto statutární město České Budějovice, Magistrát města České Budějovice, odbor školství a tělovýchovy

DOPORUČENÍ K ZÁPISŮM DO ZŠ 2020/2021

Termín zápisu se posunuje na 16.4. – 17.4. 2020

Podrobnější informace k organizaci zápisu:

1. Zápis proběhne bez přítomnosti dětí a rodičů 

2. Podání žádostí je možné:

  1. do datové schránky školy
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem
  3. poštou – můžete zvolit i poštovní schránku školy – zákon u přihlášky nevyžaduje úředně ověřený podpis, rodný list postačí doložit jeho prostou kopií(vysvětlení:  hlavní příjem žádostí proběhne 16. a 17. dubna od 8 hodin do 15 hodin. Rodiče budou mít dvě možnosti:1. vhodí žádost do naší školní schránky - pokud nebudou vyžadovat doklad o tom, že jsme žádost převzali                          2podají žádost okýnkem u hlavního vchodu, kde bude sedět po celou dobu ( 8 - 15 hodin) pedagogický pracovník, který žádost převezme a zákonnému zástupci vydá potvrzení o převzetí, kde doplníme pouze jméno dítěte. Celá záležitost by proběhla bez bližšího kontaktu.                                 Vše bude v době zápisu zřetelně označeno.

V případě karantény zákonných zástupců dětí, kteří nemohou využít žádnou z výše uvedených možností, se zákonný zástupce spojí s ředitelem školy a domluví se na postupu zápisu dítěte do ZŠ (možnost dodatečného zápisu).

 Po ukončení mimořádných opatření uspořádáme setkání se zapsanými dětmi a jejich zákonnými zástupci, aby se seznámili  s prostředím školy, vzdělávacím programem, učiteli a prostorami školy. 

Poznámka: pokud zvažujete asistenci k dítěti, uveďte toto na žádosti. Děkujeme

Žádost - pediatr

Další informace v pondělí a úterý v 9:00 - 10:00 hod. na tel. čísle 387 011 822

24. 3. 2020