Ukončení zápisu do 1. tříd

Na základě jednání s příslušným orgánem a vzhledem k vysokému počtu odkladů školní docházky je počet přijímaných dětí do 1. tříd ze spádové oblasti  89.

13. 4. 2018