Výsledky zápis do prvních tříd pro školní rok 2020 / 2021

Oznámení výsledků zápisu do 1. tříd pro školní rok 2020/2021

Výsledky zápis do prvních tříd pro školní rok 2020 / 2021

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání od 1.9.2020

 

Podle § 183 odst. 2 zák. 561/2004 Sb. v posledním znění zveřejňuji seznam registračních čísel žáků, kteří byli přijati do 1. ročníku k základnímu vzdělávání od školního roku 2020/2021. Rozhodnutí o přijetí dítěte nebude v písemné podobě doručováno, po domluvě si jej zákonný zástupce dítěte může v dohodnutém termínu vyzvednout v kanceláři školy.

 

Seznam identifikačních čísel dětí přijatých k základnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 k datu 4. 5. 2020:

5073945024

 

3171950912

 

1972916992

 

1728173056

1088004512

 

7604721287

 

5515774976

 

6959672328

7492204032

 

1900508167

 

7253282568

 

7852823045

4017324837

 

9804527744

 

4690095616

 

2271090304

7692292928

 

7237643264

 

2527383046

 

2258165764

9469678208

 

5316352545

 

9472957952

 

3056730624

1759493125

 

2766192785

 

4677350466

 

6099596832

7981770368

 

5368075008

 

7024305152

 

6113238272

9129474432

 

9903001675

 

6715725568

 

6462474624

6424759552

 

9789140608

 

9810663424

 

1931419072

2974310912

 

6676937472

 

6724030464

 

6523993856

5965041024

 

5292261129

 

1606685444

 

4665279041

1060070458

 

1904702592

 

2727448962

 

5917211392

8760847744

 

9889615872

 

9988152325

 

5547914247

7014241792

 

6303608448

 

1105526272

 

4298907392

2019777524

 

8321552496

 

1828085767

 

8637316352

3323250176

 

7073532416

 

9936780032

 

8875040896

9026885125

 

9923070336

 

2181842432

 

5681559041

4835632642

 

9340940865

 

1124370432

 

1896199686

4023136256

 

8417966083

 

6839496192

 

5679241096

8529059845

 

7774161664

 

8693231616

  5694028928

 

 V Českých Budějovicích dne 4.5.2020

 

4. 5. 2020