Výuka náboženství

I ve školním roce 2018/19 bude nepovinný předmět římskokatolické náboženství na ZŠ Pohůrecká

St 1335-1420

Výuka náboženství

 Vážení rodiče, milé děti.

          Stejně tak jako v předchozích dvou letech i ve školním roce 2018/2019 je na ZŠ Pohůrecká nabízena výuka římskokatolického náboženství.  Vyučujícím je kněz, po dohodě se současným administrátorem farnosti paterem Witoldem Koconem jím zůstává někdejší správce suchovrbenské římskokatolické farnosti pater Miroslav Šašek. Římskokatolické náboženství vyučované ve škole chce být v první řadě pomocí rodičům k naplnění slibu daného při křtu svých dětí, že je budou vychovávat ve víře.

          Na náboženství se samozřejmě mohou přihlásit děti pokřtěné i nepokřtěné, předmět slouží k seznámení s křesťanstvím, z nějž vyrůstá naše evropská civilizace.

         Snahou je, aby náboženství bylo vyučováno jako nepovinný předmět, k tomu je však zapotřebí aspoň 7 žáků. A tak se obracím na Vás milí rodiče, zvlášť na Vás rodiče prvňáků: „ Přihlaste, prosím, své děti na náboženství“.

Předpokládaná doba výuky: středa 13.35 -14.20

       Přeji Vám i Vašim dětem  dobrý školní rok 2017/2018 a těším se na případné setkávání s Vašimi dětmi i s Vámi

Pater Mgr. Miroslav Šašek, kaplan u katedrály sv. Mikuláše v Č. Budějovicích (bývalý duchovní správce Římskokatolické farnosti Č. Budějovice – Suché Vrbné)

Tel: 731 402 903; e- mail: miroslav _sasek@centrum.cz

14. 9. 2018