Zahájení školního roku 2020 - 21 konec vyučování

Ukončení výuky v týdnu od 1. 9. do 4. 9.

Zahájení školního roku 2020 - 21 konec vyučování

1. ročník 1. 9 slavnostní zahájení 8:00 - 8:45 hodin

                2. 9. 8:00 - 9:40

                3. 9. 8:00 - 10:45

                4. 9. 8:00 - 11:40

2. ročník 1. 9. 8:00 - 8:45

                2. 9. 8:00 - 11:40

               dále dle rozvrhu hodin

3. - 5. ročník 1. 9. 8:00 - 8:45

                dále dle rozvrhu hodin (6. vyučovací hodina v prvním týdnu odpadá)

2. stupeň 1. 9. 8:00 - 9:00

                2. 9. výuka ukončena ve 12:30

                3. 9. výuka dle rozvrhu bez odpoledního vyučování

           od 4. 9. dle rozvrhu hodin

27. 8. 2020