Zápis do 1. třídy

Zápis do 1. tříd (2019-20) se uskuteční 4. a 5. dubna 2019. Zápisy proběhnou elektronickou formou.

Zápis do 1. třídy

Registrování žádostí bude možné od 4. března do 30. března 2019.

Bližší informace na  zapiszscb.c-budejovice.cz (zde vyplníte ,,Žádost o přijetí", popřípadě ,,Žádost o odklad"a můžete si zde i rezervovat čas zápisu).

Organizace zápisů na naší škole:

4. dubna - čtvrtek 13:30 - 17:00
5. dubna - pátek 13:30 - 16:30

Zapsány budou děti, které dovrší 6 let věku do 31. 8. 2019 a děti, které měly odklad školní docházky a pokud rodiče budou žádat, i děti, které dovrší 6 let věku po 1. 9. 2019. Budeme otevírat  4 první třídy (95 dětí).

Kritérium pro přijetí dítěte:
bydliště dítěte ve spádovém obvodu školy 
V případě, že bude překročen ředitelkou stanovený počet přijímaných žáků, bude provedeno losování (Losovat se bude z dětí, které splňují kritérium přijetí. Losování provede školská rada za přítomnosti vedení školy)
 
Pro určení spádové školy je rozhodné místo trvalého pobytu žáka (§ 36 odst. 5 školského zákona)
 

Při zápisu předložíte - rodný list dítěte

                               - průkaz totožnosti zákonného zástupce
                               - rozhodnutí o udělení odkladu v loňském školním roce
                               - doklad o trvalém pobytu dítěte, pokud se liší od trvalého pobytu zákonného zástupce.
 

Registraci je možné učinit i v ZŠ Pohůrecká dne 19. 3. od 10:00 do 14:00 hodin.

Další informace - travnickova@zspohurecka.cz, tel: 387011822

13. 2. 2019