Malý hokejista

Po tři odpoledne se vždy tři oddělení utkala v zábavné sportovní soutěži pro kluky i holky. 

 

Tak jako se na zápas připravuje vrcholový hokejista, tak i ti naši malí hokejisté museli splnit v deseti disciplínách různé rychlostní, manuální a obratné prvky. Ostatní oddělení mohutně fandila, děti si užily spoustu legrace. O všechna tři odpoledne se organizačně skvěle postarala vychovatelka Martina Šimková.

25. 5. 2018