Dětský den

1. června se uskutečnil pro děti prvního stupně Dětský den.

Díky hezkému počasí se akce uskutečnila ve venkovním areálu školy. Děti si svůj den opravdu užily. Soutěžily, malovaly, sportovaly, poznávaly a mohly si zaskákat také ve skákacím hradu, který jim zapůjčila firma EON. Velice příjemným zpestřením programu byl příjezd hasičů, kteří  dětem ukázali vybavení hasičského auta, půjčili jim hasičské vybavení a na závěr děti pokropili. Vzhledem k velkému horku to děti velice uvítaly.

Velkou zásluhu na dobré organizaci akce měli žáci devátých tříd, kteří pomáhali na stanovištích.

11. 6. 2018