Mikuláš ve škole

Mikuláš s anděli a čerty zase po roce navštívil naše děti. 

Děti byly obdarovány sladkostmi a s některé děti musely slíbit, že se trošku polepší. Prvňáci dokonce sami byli v Čertí a Andělské škole, kde četli z knížky Ivy Geckové Čertí babička, luštili, dozvěděli se, jaké vlastnosti má čert a jaké anděl. Všechny děti měly pro Mikuláše a jeho družinu připravené básničky a písničky.

6. 12. 2018