SEV Horská Kvilda - 4. E

SEV (Středisko enviromentální výchovy) je středisko v malé šumavské obci Horská Kvilda, která leží v nadmořské výšce kolem 1 070 m. Zde jsme byli ubytováni ve dnech 8.-10. 4. 2019.

 

Hlavní činností střediska jsou pobytové výukové programy environmentální výchovy pro třídní kolektivy.

Tyto programy - zaměřené na přírodu Šumavy - probíhají v krásném okolí střediska, případně v učebně tohoto střediska.

Naše třída se zúčastnila programů: Národní park Šumava, Učíme se v lese, Savci a Ptáci. Děti se učily principem činnostního vyučování, tj. probouzením zájmu (motivace) a nabývání nových poznatků názorně, vlastní činností a prožíváním za pomoci vhodných učebních materiálů a pomůcek (pexetria, dominové karty, rostlinné a živočišné klíče atd.).

V úterý odpoledne jsme s dětmi vyrazili na 8km túru k řece Vydře, momentálně bez Vydrýska :)

 

10. 4. 2019