Návštěva Jihočeského vědeckotechnického parku

Ve dnech 6. a 7.května se zúčastnili žáci 2. a 8. oddělení naší družiny projektových dnů v laboratořích JVTP, zaměřené na přírodní a technické vědy.

Pracovníci JVTP předvedli žákům ve svých laboratořích praktické ukázky organických a anorganických preparátů, které si žáci díky optické technice mohli mikroskopicky prohlédnout. Vyzkoušeli si vzorkování biologického materiálu, který si sami pomocí mikropipet přenesli do zkumavek. Na pracovišti 3D tisku viděli žáci při práci tiskárnu, jak přímo před jejich očima vytvářela předem naprogramovaný model. S sebou si děti odnesly i malý dárek. Všem se nám v JVTP moc líbilo a děkujeme jeho pracovníkům za vstřícnost a čas, který nám v těchto dnech aktivně věnovali.

9. 5. 2019