Zápis do 1. tříd

Zápis do prvních tříd proběhne
5. 4. 2018 od 13.00 do 17.00 hod
6. 4. 2018 od 13.00 do 16.30 hod

Ředitelka ZŠ Pohůrecká 16, České Budějovice stanovila podle § 36,37 A 46 zákona Č. 561/2004 Sb. dny k provedení zápisu do 1. tříd ZŠ na:

čtvrtek 5. 4. 2018 od 13:00 do 17:00 hod.
pátek 6. 4. 2018 od 13:00 do 16:30 hod.
 
Zákonný zástupce s sebou vezme
- rodný list dítěte
- průkaz totožnosti zákonného zástupce
- rozhodnutí o udělení odkladu v loňském školním roce
- doklad o trvalém pobytu dítěte, pokud se liší od trvalého pobytu zákonného zástupce.
 
K zápisu pro školní rok 2018/19 se dostaví:
- děti, které dovršily 6 let k 31.8.2018 (narozené od 1.9.2011 do 31.8.2012)
- děti s odkladem povinné školní docházky z loňského školního roku
- mohou se dostavit i děti, které dovrší 5 let k 31.8.2018 pokud jsou duševně a tělesně vyspělé (zákonný zástupce doloží Vyjádření školského poradenského zařízení a Vyjádření ŠPZ odborného lékaře).
 
Budeme otevírat 4 první třídy.
 
Kritérium pro přijetí dítěte:
bydliště dítěte ve spádovém obvodu školy (při vyšším počtu dětí ze spádu - los)
Pro určení spádové školy je rozhodné místo trvalého pobytu žáka (§ 36 odst. 5 školského zákona)
 
Novinka! V letošním školním roce se uskuteční zápis do 1. tříd elektronicky (stejný systém jako zápis do MŠ)
Příjem el. žádostí - MM OŠT 5. 3. - 30. 3. 2018
                             - na škole 20. 3. 2018 od 9:00 do 14:30 hodin
 
Vydání rozhodnutí o přijetí 9. 4. - 7. 5. 2018.
 
Bližší informace: Mgr. Jana Trávníčková ZŘ . tel: 387 011 822
 
 
 

5. 3. 2018