Česko-anglického gymnázia s.r.o. „Učebna přírodních věd a jazyková učebna“

Česko-anglického gymnázia s.r.o. „Učebna přírodních věd a jazyková učebna“

Naše škola se stala partnerem pro období udržitelnosti projektu Česko-anglického gymnázia s.r.o. „Učebna přírodních věd a jazyková učebna“, č. (CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0001502), financovaného z EFRR a spolufinancovaného ČAG, který získal podporu v rámci 33. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu „Infrastruktura středních a vyšších odborných škol (SVL)“ v prioritní ose 06.2: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů a byl realizován do 31.8.2018.

Po dobu pětileté udržitelnosti tohoto projektu navštěvují naši žáci a učitelé 4x ročně Česko-anglické gymnázium s.r.o., kde na základě Memoranda o spolupráci s naší školou využívají pomůcky získané v projektu metodami badatelsky orientované výuky. V rámci návštěv si mohou vyzkoušet angličtinu s rodilým mluvčím a zapojit se do soutěží a aktivit, přizpůsobených jejich věku. Tyto aktivity přispívají ke zvýšení jejich zájmu o studium cizích jazyků a přírodovědných oborů.

Projekt „Učebna přírodních věd a jazyková učebna“ je spolufinancován Evropskou unií.

MAP II ORP ČB, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008620

Jazyků se nebojíme

Jazyků se nebojíme

Projekt v rámci výzvy č. 56 "Jazyků se nebojíme",
reg. č. CZ.1.07/1.1.00/56.0477

Aktivity projektu:

1. Zahraniční jazykový kurz pro učitele

 • aktivity se účastnili 2 pedagogové školy. Vzdělávací pobyt byl zaměřen na výuku cizího jazyka, nové metody, práce s publikacemi, práce s žáky
 • vzdělávání se uskutečnilo na Milner Chool of English, Wimbledon

2. Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky

 •  Celkem bylo podpořeno 80 žáků
 •  40 žáků absolvovalo jazykově - vzdělávací kurz v Německu
  • Místo pobytu: Augsburg
  • Termín 7. 12. - 11. 12. 2015
  • Součástí pobytu byly návštěvy významných míst okolí pobytu
  • Škola: Inlingua Augsburg, Bürgermeister-Fischer-Strasse 9
 • 40 žáků absolvovalo jazykově-vzdělávací kurz v Anglii
  • Místo pobytu: Southampton
  • Termín 22. 11. - 18. 11. 2015
  • Součástí pobytu byly návštěvy významných míst okolí pobytu
  • Škola: Lewis School of England
 
Příjemce podpory:
Základní škola Pohůrecká, Pohůrecká 16, České Budějovice
Pohůrecká 16
370 06 České Budějovice
 
Celková výše podpory: 957 618,00 Kč (100 %)
Evropský sociální fond: 813 975,30 Kč (85 %)
Státní rozpočet ČR: 143 642,70 Kč (15 %) 

Rozvoj technických dovedností žáků

Rozvoj technických dovedností žáků

Projekt v rámci výzvy č. 57 "Rozvoj technických dovedností žáků", reg. č. CZ.1.07/1.1.00/57.0317

Aktivity projektu:

1. Rozvoj technických dovedností žáků
 • Cílem aktivity bylo
  • Vybavení učebny pro výuku technických předmětů
  • Vytvoření nového (inovativního a dosud nevytvářeného) výrobku 15 žáky školy.
 • Tato aktivita vyžadovala
  • Využití poznatků ze vzdělávání, kterého se pedagogové účastnili
  • Zapojení vlastní iniciativy pedagoga do výuky (vytvoření nového plánku, postupu a metodické vedení žáků)
  • Koordinaci pedagoga při kooperativním způsobu výuky při výrobě výrobku
2. Rozvoj znalostí a zkušeností učitele pro zlepšování technických dovedností žáků ZŠ
 • Této aktivity se zúčastnili 2 pedagogové
 • Zaměření vzdělávání:
  • Kooperativní vyučování
  • Výměna poznatků s kolegy jiných škol
  • Praktické ukázky kooperativního vyučování
  • Podnětné informace ke zlepšení výuky technických předmětů.
 
Příjemce podpory:
Základní škola Pohůrecká, Pohůrecká 16, České Budějovice
Pohůrecká 16
370 06 České Budějovice
 
Celková výše podpory: 220 850,00 Kč (100 %)
Evropský sociální fond: 187 722,50 Kč (85 %)
Státní rozpočet ČR: 33 127,50 Kč (15 %) 

Interaktivita a e-learning – progresivní nástroj moderního vzdělávání

Interaktivita a e-learning – progresivní nástroj moderního vzdělávání

Cílem projektu bylo zajištění zkvalitnění výuky rozšířením využívání moderních výukových metod a informačních technologií ve výuce na Základní škole, Pohůrecká 16, České Budějovice.

 

přihlášení pro žáky školy do systému OLAT

V případě komplikací kontaktujte administrátora (koller@zspohurecka.cz).

Dokumenty

EU peníze školám

EU peníze školám

Naše škola je zapojena do projektu EU  peníze školám.

Název projektu: Škola pro budoucí generace

V rámci projektu bude pořízeno 57  nových PC pro zkvalitnění výuky. Díky tomuto projektu škola získá prostředky mimo jiné i na nákup a modernizaci výpočetní techniky.