Primární prevence

Konzultační hodiny školního metodika prevence Mgr. Romana Kollera

úterý 14,00-14,45 hodin

vždy po telefonické domluvě 387 011 819, krizová intervence OKAMŽITĚ!!!!

email: koller@zspohurecka.cz

činnosti školního metodika prevence

 

aplikace NNTB (nenech to být); v případě, že se necítíš ve škole dobře, bojíš se informovat jakéhokoliv dospěláka, máš k dispozici tuto aplikaci (zde můžeš anonymně nahlásit problém)

 

 

Preventivní aktivity

školní rok 2019/2020

zhodnocení MPP za školní rok 2018/2019

minimální preventivní program pro školní rok 2019/2020

krizový plán školy

plán CAN 

 

návštěva nízkoprahového zařízení V. I. P.

preventivní akce "Než užiješ alkohol, užij mozek"

výchovně  motivační koncert skupiny HighVibes

preventivní akce "Zdravá strava"

 

Seznam doporučené literatury a webových stránek

metodické dokumenty MŠMT (doporučení a pokyny)

 

doprava

Aby tě auto nepřejelo: prevence dopravních úrazů na 1. stupni ZŠ. Zuzana Zvadová, Stanislav Janoušek, Praha: Státní zdravotní ústav, 2006.

Bezpečná cesta do školy. Jitka Heinrichová, Brno: Centrum dopravního výzkumu, 2006.

odkaz na webové stránky besipu

 

závislosti

O rodičích, dětech a drogách. Hajný, M., Praha, Grada 2001.

Vaše děti a návykové látky. Nešpor K., Praha, Portál 2001.

Alkohol, drogy a vaše děti. Nešpor, K., Csémy, L., Praha, Sportpropag (Fit in), 1995.

odkaz na informační portál o drogách, na webové stránky MUDr.Nešpora

 

šikana

Bolest šikanování. KOLÁŘ M., Praha, Portál 2001.

odkaz na webové stránky Linky bezpečíšikany

Na doporučení PPP jsem Projevy šikany odstranil ze stránek, pokud je budete potřebovat, kontaktujte mne. Děkuji za pochopení.

 

kyberšikana

odkaz na webové stránky bezpečného internetuminimalizace šikany

 

poruchy příjmu

Mentální anorexie. Krch F.D.: Portál 2010.

Mentální bulimie- jak bojovat s přejídáním. Krch F.D.: Grada 2008.

Spektrum poruch příjmu potravy. Papežová H.a kol. Grada.2010.

odkaz na fórum zdravé výživy, na občanské sdružení Anabell

Kalendář akcí