Základní informace

Zřizovatel:
Statutární město České Budějovice, Náměstí Přemysla Otakara II. čp. 1 a 2, 370 92 České Budějovice

Vedení školy:

Ředitelka školy    Ing. Dana Walterová      
Zástupkyně ředitelky školy pro 1. stupeň Mgr. Jana Trávníčková
Zástupce ředitelky školy pro 2. stupeň Mgr. Petr Pouzar

 

Základní škola, Pohůrecká 16, České Budějovice má devět ročníků. Ve školním roce 2018/2019 má celkem 36 kmenových tříd, z toho 22 na prvním stupni a 14 na druhém.

Vyučování probíhá podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, platného od 1. 9. 2007, aktualizovaného 1. ledna 2013.

Součástí školy je školní družina s povolenou kapacitou 330 žáků (rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje s účinností od 1. 9. 2015, školní knihovna a školní kuchyně s jídelnou.  

S účinností od 1. 9. 2015 byl stanoven nejvyšší povolený počet žáků ve škole na 850 (rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy). 

Na druhém stupni je 24 učitelů a 1 asistentka pedagoga, na prvním stupni je 26 učitelů a 3 asistentky pedagoga.
Ve školní družině pracuje 10 vychovatelek.
Ve škole působí školní psycholog a speciální pedagožka.
Chod školy zajišťuje 10 zaměstnanců. Ve školní jídelně pracuje 9 zaměstnanců. 

Školská rada

Složení školské rady při ZŠ Pohůrecká 16:

Člen školské rady jmenovaný zřizovatelem: Mgr. Viktor Lavička

Člen školské rady zvolený za zástupce rodičů: paní Ivana Hájková, e-mail: zarodice@zspohurecka.cz

Člen školské rady z řad pedagogických pracovníků: Mgr. Jana Trávníčková

Časový rozvrh vyučovacích hodin

0. hodina 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina 8. hodina
700-745 800-845 855-940 1000-1045 1055-1140 1150-1235 1245-1330 1335-1420 1430-1515

 

Termíny třídních schůzek a konzultačních odpolední

21.10. 2019 třídní schůzka
 13.  1. 2020 konzultační odpoledne
20.  4. 2020 konzultační odpoledne
 8.  6. 2020 třídní schůzka

 

Termíny prázdnin

prázdniny od do
podzimní 29. 10. 2019 30. 10. 2019
vánoční 23. 12. 2019  3. 1. 2020
pololetní  31. 1. 2020  31. 1. 2020
jarní  10. 2 2020 16. 2. 2020
velikonoční 9. 4. 2020 10. 4. 2020
hlavní  1. 7. 2020  31 8. 2020

   29. a 30. 6. 2020 ředitelské volno

Školní program

Školní online pokladna a chytré automaty

Školní pokladna je online program sloužící k přesné evidenci finančních prostředků, které zákonný zástupce svěřil škole ve formě zálohy na čerpání plateb za školní akce (kino, divadlo, plavecký či lyžařský kurz, ale také např. platby za pracovní sešity a podobně).

Chytré automaty Školního programu vydávají zboží bezhotovostně prostřednictvím žákovských čipů. Adresný systém umožňuje výdej chlazených dotovaných mléčných produktů po celý den přesně podle příslušné vyhlášky.

 

Pokyny pro registraci naleznete v příloze.

Poznámka k pokynům:
Registraci na stránkách skolniprogram.cz začněte kliknutím na modrý text REGISTRACE
ID školy je 62537661.