• INFORMACE PRO RODIČE 

      

      

     Pomůcky pro 1. třídu

      

     Aktovka, penál, cvičební úbor (tepláková souprava, tričko, kraťasy, cvičky do tělocvičny s bílou podrážkou, tenisky na hřiště), bačkory v sáčku, psací tabulka a 2 fixy, hadřík

     na mazání tabulky, kelímek na vodu, igelit na podložení výkresu, vodové barvy, tempery, štětce kulaté 6,8,10, plochý, starší košile nebo tričko, pevná folie A4, pastelky, voskovky, modelovací hmota, guma, 2 tužky č. 2, ořezávátko, krátké pravítko na podtrhávání, nůžky s kulatými špičkami, lepidlo na papír (tyčinka, Herkules), desky na sešity.

     VŠE PODEPSANÉ VELKÝMI TISKACÍMI PÍSMENY.

     Další informace budou poskytnuty třídními učitelkami 4. 9. 2023 při zahájení školního roku.

      

     Informace o zápisu žáků budoucích 1. tříd do školní družiny

     ve šk. roce 2023/24.

      

     Všichni žáci budoucích prvních tříd budou v případě zájmu přijati k pravidelné denní docházce do ŠD na základě písemné přihlášky. Přihlašovací formulář naleznete na stránkách školy v sekci DOKUMENTY. Přihlášku odevzdejte při zápisu do 1. třídy nebo

     v kanceláři ZŠ do konce května 2023.

     Bližší informace o provozu a úplatě naleznete v INFORMACÍCH PRO RODIČE a 4. září na schůzkách s vychovatelkami ŠD od 8:10 hodin v jednotlivých odděleních (sledujte informační tabuli ve vestibulu)

      

     Informace: J. Frčková vedoucí ŠD, tel. 387011825

      

     Stravování ve školní jídelně

      

     Pokud se Vaše dítě bude stravovat ve školní jídelně, je nutné vyplněnou přihlášku ke stravování přinést nejpozději během měsíce června 2023 do ŠJ.

     Všechny potřebné informace najdete na webu školy v sekci JÍDELNA.

      

     Informace: pí. Dagmar Blažková – vedoucí ŠJ, tel. 387011810   

      

      

     Školní rok 2022–23 začíná ve čtvrtek 1. září 2022.

     Seznamy tříd budou vyvěšeny ve 3. pavilonu (kde probíhal zápis) od 13. 6. 2022.

     Škola si vyhrazuje právo na změnu.

     Učebnice a sešity dostanou žáci 1. září 2022.

      

     Informace: Mgr. Jana Trávníčková – tel. 387011822. 720 02 61 17

      

                                                                                Ing. Dana Walterová – ředitelka školy