• Základní zákonná norma věnovaná poradenským službám je vyhláška MŠMT č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních v platném znění – poslední novela spojená se zapracováním problematiky společného vzdělávání vyšla v červnu 2016 a platí od 1. 9. 2016 – vyhláška 197/2016.

    Činnost ŠPP je službou pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy.

    Hlavním cílem je PREVENCE - poskytovat služby tak, aby nedocházelo k eskalaci problémů a INTERVENCÍ bylo potřeba minimum.

     

    struktura ŠPP

    Mgr. Roman Koller

    školní metodik prevence

    koordinátor Školního poradenského pracoviště

    kompetence: metodické, koordinační, informační a poradenské činnosti v oblasti primární prevence

    čtvrtek 13:45 - 14:30

    koller@zspohurecka.cz

    tel.: 387 011 819 vždy po telefonické domluvě, krizová intervence OKAMŽITĚ!!!!

     

    Mgr. Hana Kressová

    speciální pedagog

    kompetence: depistáž a práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami

    pondělí 10:30 - 15:00

    úterý 7:00 - 14:30

    středa 7:30 - 14:30

    čtvrtek 13:00 – 15:00

    pátek 9:00 - 12:00

    kressova@zspohurecka.cz

    tel.: 387 011 829, 602 164 874

    konzultace po předchozí domluvě

     

    Mgr. Tomáš Tenkl

    školní psycholog

    kompetence: psychologické poradenství pro žáky, rodiče, učitele, podpora třídního klimatu

    pondělí 8:00 - 13:00

    úterý 8:00 - 13:00

    středa 12:00 - 16:00

    čtvrtek 8:00 - 12:00

    pátek 8:00 - 12:00

    tenkl@zspohurecka.cz

    tel.: 387 011 840, 602 386 623

     

    Mgr. Janka Kalousová

    výchovný poradce pro II. stupeň

    kompetence: poradenské, metodické a informační činnosti v oblasti kariérového poradenství pro rodiče i pro žáky 

    kalousova@zspohurecka.cz

    tel.: 387 011 821

    v případě potřeby po telefonické domluvě (9:45-10:00)

     

    Mgr. Petra Mašková

    výchovný poradce pro I. stupeň

    kompetence: poradenské, metodické a informační činnosti v oblasti kariérového poradenství pro rodiče i pro žáky

    petra.maskova@zspohurecka.cz

    tel.: 387 011 836

    pondělí 8:00 - 8:45 

     

    program poradenských služeb pro školní rok 2023/2024

     

    závěrečná zpráva o činnosti ŠPP za školní rok 2022/2023

    závěrečná zpráva o činnosti ŠPP za školní rok 2021/2022