• Základní zákonná norma věnovaná poradenským službám je vyhláška MŠMT č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních v platném znění – poslední novela spojená se zapracováním problematiky společného vzdělávání vyšla v červnu 2016 a platí od 1. 9. 2016 – vyhláška 197/2016.

    Činnost ŠPP je službou pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy.

    Hlavním cílem je PREVENCE - poskytovat služby tak, aby nedocházelo k eskalaci problémů a INTERVENCÍ bylo potřeba minimum.

     

    struktura ŠPP v pdf: struktura_skolni_poradenske_pracoviste.pdf

    program poradenských služeb

    závěrečná zpráva o činnosti ŠPP za školní rok 2021/2022