• Výchovné poradenství na I. stupni

  • Mgr. Petra Mašková
   maskova.petra@zspohurecka.cz  • Výchovné poradenství na II. stupni

  • Mgr. Janka Kalousová (kariérový poradce)​​​​​​​

   kalousova@zspohurecka.cz

    

    

  • Termíny:

  • Termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce (JPZ) 2023/2024

    

   JPZ, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace, je stanovena v řádném termínu na dny:

    

   Čtyřleté obory vzdělání:

   1. termín: pátek 12. dubna 2024

   2. termín: pondělí 15. dubna 2024

    

   Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

   1. termín: úterý 16. dubna 2024

   2. termín: středa 17. dubna 2024

    

   JPZ v náhradním termínu pro všechny obory:

   1. termín: pondělí 29. dubna 2024

   2. termín: úterý 30. dubna 2024

    

    

   Do oborů středního vzdělání s talentovou zkouškou se talentová zkouška koná  od 2. ledna do 15. ledna 2024.

   Do oborů vzdělání v konzervatoři se talentová zkouška koná od 15. ledna do 31. ledna 2024.

   V oboru Gymnázium se sportovní přípravou se talentová zkouška koná od 2. ledna do 15. ledna 2024, tento obor však koná JPZ v termínech uvedených výše.