• Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

     Přihlášky ke stravování se podávají do 25.6.2021.

     Platby stravného probíhají zálohově (měsíc předem) každého 15.v měsíci (pokud není 15. pracovní den, potom den následující). V srpnu proběhnou inkasa 16.8., do tohoto data je třeba si na účtě zřídit souhlas k inkasu (měsíční frekvence, maximální částka pro prvňáčka při nynější ceně oběda 600,-Kč).

     Prodej čipů bude probíhat ve dnech:

     30.8.   od 9:00 do 11:00 hodin

     31.8.   od 9:00 do 11:00 hodin

     1.9.     od 7:00 do 9:00 hodin (pro strávníky, kteří se nebudou tento den stravovat)

     Cena čipu je 120,-Kč, prosíme rodiče, aby měli s sebou přesnou částku.

     Přihlašovací údaje do portálu "strava.cz" budou předány zákonnému zástupci při prodeji čipu, nebo si o ně může od 16.8. zažádat e-mailem (blazkova@zspohurecka.cz). Pokud v přihlášce není uvedeno jinak (kolonka "začátek stravování") budou všichni noví žáci přihlášeni ke stravování automaticky od 1.9.2021.

      

     Stravování 30.6.2021

     Těstovinový salát s kuřecím masem a zeleninou

     Výdej:  8:45 - 10:00 hodin.

      

     Stravování žáků v měsíci červnu 2021

     Od 1.6.2021 bude školní kuchyně vařit opět dvě hlavní jídla.

     Všichni žáci mají automaticky přihlášený oběd č.1.

     Veškeré změny v objednávkách (odhlášení, přihlášení oběda č.2) je možné provádět nejpozději den předem do 12:00 hodin.

      

     Výdejní časy:

     výdej do jídlonosičů při neplánované nepřítomnosti žáka - 1.den nemoci :

     11:15 - 11:40 hodin

      

     výdej pro žáky a zaměstnance školy :

     11:45 - 14:00 hodin

      

     Jídlo je možné vydat jen osobě, které nebyla nařízena karanténa, ani jí nebyla zakázána přítomnost ve škole. 

     Před vstupem do jídelny je umístěna dezinfekce, každý strávník je povinen si před vstupem do prostor jídelny vydezinfikovat ruce a vstupovat do prostor jídelny s nasazeným respirátorem (dospělí) nebo chirurgickou rouškou (žáci do 15-ti let).

     Z hygienických důvodů je při výdeji stravy zrušen samoobslužný provoz (příbory, polévka, saláty).
      

      

      

     Přihláška ke stravování na školní rok 2021/2022

     Přihlášku ke stravování pro budoucí prvňáčky je třeba zaslat naskenovanou (včetně podpisu zákonného zástupce) na emailovovu adresu blazkova@zspohurecka.cz nebo odevzdat na vrátnici školy

     do 25.6.2021.

     prihlaska_ke_stravovani_2021.xlsx