•  

     Stravování žáků II.stupně od 10.5.2021

     Žáci II. stupně budou mít od úterý 11.5.2021 obědy automaticky přihlášené ve dnech, kdy budou docházet do školy (budou mít prezenční výuku).

     Oběd na pondělí 10.5.2021 si v případě zájmu musí strávník přihlásit sám nejpozději v pátek 7.5.2021 do 14:00 hodin !

      

     Pokud se žák na prezenční výuce nechce stravovat, nebo je nemocný (a nemá tudíž nárok na dotovaný oběd) je povinností zákonného zástupce obědy odhlásit.

     Žáci na distanční výuce mají nadále možnost si oběd vyzvednout do jídlonosiče (musí si oběd ale sami přihlásit).

     Přihlašování/odhlašování obědů je možné v běžném režimu, tzn. nejpozději den předem do 12:00 hodin.

      

     Výdejní časy:

     žáci - prezenční výuka  11:30 - 13:30 hodin (dle rozpisu)

     žáci - distanční výuka   13:40 - 14:00 hodin (do jídlonosičů)

      

     Jídlo je možné vydat jen osobě, které nebyla nařízena karanténa, ani jí nebyla zakázána přítomnost ve škole. 

     Před vstupem do jídelny je umístěna dezinfekce, každý strávník je povinen si před vstupem do prostor jídelny vydezinfikovat ruce a vstupovat do prostor jídelny s nasazeným respirátorem (dospělí) nebo chirurgickou rouškou (žáci do 15-ti let).

     Jídelna bude do odvolání z provozních důvodů vařit jedno jídlo (bez možnosti výběru).

     Z hygienických důvodů je při výdeji stravy zrušen samoobslužný provoz (tácy, příbory, polévka, saláty).
      

      

      

     Přihláška ke stravování na školní rok 2021/2022

     Přihlášku ke stravování pro budoucí prvňáčky je třeba zaslat naskenovanou (včetně podpisu zákonného zástupce) na emailovovu adresu blazkova@zspohurecka.cz nebo odevzdat na vrátnici školy

     do 25.6.2021.

     prihlaska_ke_stravovani_2021.xlsx