• AKTUÁLNĚ :

     Od 8.3.2021 bude jídelna pro žáky na distanční výuce opět v provozu. 

     Jídelníček na celý měsíc březen byl nahrán na portál "strava.cz", proveďte si objednávky obědů, všechny předchozí objednávky (před uzavřením jídelny) byly zrušeny.

     Obědy je možné odebírat pouze do jídlonosičů.

     Výdejní časy:

     žáci 1.stupně 12:00 - 12:30 hodin

     žáci 2.stupně 12:30 - 13:00 hodin

     sourozenci mohou přijít společně.

     Před vstupem do jídelny je umístěna dezinfekce, každý strávník je povinen si před vstupem do prostor jídelny vydezinfikovat ruce a vstupovat do prostor jídelny s nasazeným respirátorem (dospělí) nebo chirurgickou rouškou (žáci do 15-ti let).

     Jídlo je možné vydat jen osobě, které nebyla nařízena karanténa, ani jí nebyla zakázána přítomnost ve škole. 

     Všichni žáci na distanční výuce mají obědy automaticky odhlášené, v případě zájmu si musí strávník oběd sám přihlásit.

     Přihlašování obědů : v běžném režimu, tzn. nejpozději den předem do 12:00 hodin.

      

     Jídelna bude do odvolání z provozních důvodů vařit jedno jídlo (bez možnosti výběru).