• Školní online pokladna a chytré automaty

   • Školní pokladna je online program sloužící k přesné evidenci finančních prostředků, které zákonný zástupce svěřil škole ve formě zálohy na čerpání plateb za školní akce (kino, divadlo, plavecký či lyžařský kurz, ale také např. platby za pracovní sešity a podobně).

    Chytré automaty Školního programu vydávají zboží bezhotovostně prostřednictvím žákovských čipů. Adresný systém umožňuje výdej chlazených dotovaných mléčných produktů po celý den přesně podle příslušné vyhlášky.

     

    Pokyny pro registraci naleznete v příloze.

    Poznámka k pokynům:
    Registraci na stránkách skolniprogram.cz začněte kliknutím na modrý text REGISTRACE
    ID školy je 62537661.

   • EduPage - školní informační systém

   • Od 1.9.2019 přechází naše škola na nový informační systém EduPage. Je velmi přehledný, intuitivní a předpokládáme, že komunikace rodičů a žáků se školou bude rychlejší a pro všechny příjemnější. 

    V EduPage budete mít k dispozici třídní knihy, kde zjistíte náplň učiva v jednotlivých předmětech a některé domácí úkoly, můžete sledovat absenci vašeho dítěte, budete mít přehled o jeho známkách, najdete i informace o suplování a další možnosti, které se postupně naučíme využívat. Chvíli bude trvat, než se všichni zorientujeme, ale věříme, že to zvládneme.

    Každý zákonný zástupce našeho žáka získá svůj jedinečný uživatelský účet, na který se bude pomocí vlastního uživatelského jména a hesla přihlašovat prostřednictvím webových stránek. Na aktuální e-mailové adresy, které jste nahlásili třídním učitelům, vám zašleme uživatelské údaje pro první přihlášení do systému. Po prvním přihlášení vám doporučujeme heslo změnit. Aby byl systém efektivní, je nutné, abyste svým dětem nesdělovali svá přístupová hesla a svůj účet si spravovali sami. Jakoukoliv informaci z vašeho účtu budeme považovat za věrohodnou.

    Žáci mohou přihlašovací údaje dostat vytištěné od třídních učitelů.

    Návod na obsluhu: