• Přihlašování na konzultace

   • Systém Edupage rodičům umožňuje přihlásit se na konzultace k učitelům v době vypsaných konzultačních hodin.
    
    Přilásit přes mobilní aplikaci:
    V základní nabídce klikněte na možnost 'Přihlášení' a vyberte 'Konzultační hodiny'.
    Konzultační hodiny mohou mít ve stejném čase vypsány více učitelé. Klikněte na jméno učitele, 
    u kterého máte zájem o konzultaci a rezervujte si volný termín, který vám vyhovuje. 
    Chcete-li se zapsat k více učitelem a škola to umožňuje, můžete tak učinit po kliknutí na
     '+ chci se zapsat i k jiným učitelem'.
    Zvolený termín / termíny potvrdíte pomocí tlačítka 'Hotovo'.

     Přihlášení přes webové rozhraní:

    V levém menu zvolte "Komunikace", část "Konzultační hodiny".
    

    V okně Konzultační hodiny vyhledejte datum konzultace.
    
    Zvolte "Rezervovat konzultaci".

    Rezervujte si časová okna, které vám vyhovují. Pokud jste se svou volbou spokojen, zvolte tlačítko "Hotovo". 
    Teprve potom je vaše rezervace platná.
    
    Chcete-li se zapsat i k jiným učitelům, zvolte "Chci se zapsat i k jiným učitelům".

     

   • Jak se žák / rodič připojí na online konzultace?

   • Žák / rodič si rezervuje konzultaci takto: Přihlašování na konzultace
    
    Jakmile učitel zadá online konzultace, v žákovském / rodičovském kontě budou viditelné v třídní knize pro zvolený datum a čas stejně jako jiné hodiny.
    
    
    Klepněte na konzultaci. Po stisknutí tlačítka Připojit, učitel se dozví, že jste připraven na konzultaci.
    Lze mu však ještě neskončila předchozí konzultace, proto je třeba trpělivě vyčkat, dokud se učitel připojí.
    Jakmile se učitel připojí, spustí se online setkání.
    
    
    
    Na webu také třeba jít do třídní knihy (levé menu), kliknout na ikonu kamerky a stisknout tlačítko Připojit.
    
    
    
    Pozn: Tlačítko Připojit je zelené, pokud vaše časové okno právě probíhá. 
    Modré je před začátkem konzultace a odpočítává se čas do začátku. 
    Šedé je, pokud již uplynulo vaše časové okno. Přesto můžete na něj kliknout. 
    Pokud je učitel právě volný, uvidí, že na něj čekáte a může se připojit.
   • Školní online pokladna a chytré automaty

   • Školní pokladna je online program sloužící k přesné evidenci finančních prostředků, které zákonný zástupce svěřil škole ve formě zálohy na čerpání plateb za školní akce (kino, divadlo, plavecký či lyžařský kurz, ale také např. platby za pracovní sešity a podobně).

     

     

    Pokyny pro registraci naleznete v příloze.

    Poznámka k pokynům:
    Registraci na stránkách skolniprogram.cz začněte kliknutím na modrý text REGISTRACE
    ID školy je 62537661.

   • EduPage - školní informační systém

   • Od 1.9.2019 přechází naše škola na nový informační systém EduPage. Je velmi přehledný, intuitivní a předpokládáme, že komunikace rodičů a žáků se školou bude rychlejší a pro všechny příjemnější. 

    V EduPage budete mít k dispozici třídní knihy, kde zjistíte náplň učiva v jednotlivých předmětech a některé domácí úkoly, můžete sledovat absenci vašeho dítěte, budete mít přehled o jeho známkách, najdete i informace o suplování a další možnosti, které se postupně naučíme využívat. Chvíli bude trvat, než se všichni zorientujeme, ale věříme, že to zvládneme.

    Každý zákonný zástupce našeho žáka získá svůj jedinečný uživatelský účet, na který se bude pomocí vlastního uživatelského jména a hesla přihlašovat prostřednictvím webových stránek. Na aktuální e-mailové adresy, které jste nahlásili třídním učitelům, vám zašleme uživatelské údaje pro první přihlášení do systému. Po prvním přihlášení vám doporučujeme heslo změnit. Aby byl systém efektivní, je nutné, abyste svým dětem nesdělovali svá přístupová hesla a svůj účet si spravovali sami. Jakoukoliv informaci z vašeho účtu budeme považovat za věrohodnou.

    Žáci mohou přihlašovací údaje dostat vytištěné od třídních učitelů.

    Návod na obsluhu: