• Speciální pedagog  

   • Mgr. Hana KRESSOVÁ, speciální pedagog

    kressova@zspohurecka.cz         tel.: 602 164 874

                                                                   

    Po    10:30 - 15:00

    Út    7:00 – 14:30

    St     7:30 - 14:30

    Čt    13:00 - 15:00

    Pá    9:00 - 12:00   

     

    Konzultace po předchozí domluvě.

    Konzultace po předchozí domluvě. 
    Krizová intervence okamžitě.     

    Speciální pedagog – pomoc pro děti, které se snaží, ale v učení přesto něco nejde

     

    Čtení

    - pletou se jim některá písmena (např. b/d)

    - nejde jim z písmen složit slovo (tj. nedokážeš slovo přečíst)

    - čtou stále po písmenech nebo po slabikách

    - čtení není plynulé – zaráží se, nedodržují větnou intonaci

    - při čtení se v textu ztrácí

    - čtou pomalu

    - během čtení dělají hodně chyb

    - pamatují si jen málo z toho, o čem četly

     

    Psaní

    - mají potíže s přepisy nebo diktáty (nebo s obojím)

    - nepamatují si tvary písmen

    - pletou se jim některá písmena (př. r/z, m/n. L/Z)

    - vynechávají/prohazují písmena ve slovech

    - vynechávají čárky, háčky, tečky

    - mají problémy s rozlišením dy, ty, ny/di, ti, ni

    - i když gramatiku ústně umí, v diktátech mají hodně chyb

    - nevyznají se v gramatických pravidlech, neumí se je naučit

    - neumí kontrolovat to, co napsaly – chyby „nevidí“

     

    Matematika

    - k počítání stále používají prsty

    - příklady musí vidět napsané, z hlavy je nevypočítají

    - počítání do 20 je pomalé

    - mají potíže s příklady typu 4+9, 26+7, 14-6, 81-5

    - stále neumí násobilku

    - mají potíže se zlomky, procenty,…

    - nejdou jim slovní úlohy

     

    I když se snaží, pracují/píší hodně pomalu, nestíhají, i když to umí.

  • Formulář