• Informace o škole

  • Základní škola, Pohůrecká 16, České Budějovice má devět ročníků.
   Ve školním roce 2020/2021 má celkem 37 kmenových tříd, z toho 21 na prvním stupni a 16 na druhém.

   Vyučování probíhá podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, platného od 1. 9. 2007, aktualizovaného 1. ledna 2013.

   Součástí školy je školní družina s povolenou kapacitou 330 žáků - rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje s účinností od 1. 9. 2015, školní knihovna a školní kuchyně s jídelnou.  

   S účinností od 1. 9. 2015 byl stanoven nejvyšší povolený počet žáků ve škole na 850 - rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 

   Na druhém stupni je 24 učitelů, na prvním stupni je 26 učitelů a 3 asistentky pedagoga.
   Ve školní družině pracuje 10 vychovatelek.
   Ve škole působí školní psycholog a speciální pedagožka.
   Chod školy zajišťuje 10 zaměstnanců. Ve školní jídelně pracuje 9 zaměstnanců. 

   Zřizovatel: Statutární město České Budějovice, Náměstí Přemysla Otakara II. čp. 1 a 2, 370 92 České Budějovice

 • Vedení školy

   • Ing. Dana Walterová
   • Ing. Dana WalterováŘeditelkareditelka@zspohurecka.cz
   • Mgr. Vratislav ULRICH
   • Mgr. Vratislav ULRICHzástupce ředitele pro věci technické a pedagogickéulrich@zspohurecka.cz
   • Mgr. Jana Trávníčková
   • Mgr. Jana Trávníčkovázástupce ředitele pro I. stupeňtravnickova@zspohurecka.cz
   • Mgr. Petr Pouzar
   • Mgr. Petr Pouzarzástupce ředitele pro II. stupeňpouzar@zspohurecka.cz
 • Školská rada

   • Mgr. Viktor Lavička
   • Mgr. Viktor LavičkaČlen školské rady jmenovaný zřizovatelem
   • Ivana Hájková
   • Ivana HájkováČlen školské rady zvolený za zástupce rodičů
   • Mgr. Jana Trávníčková
   • Mgr. Jana TrávníčkováČlen školské rady z řad pedagogických pracovníků