• Informace o škole

  • Základní škola, Pohůrecká 16, České Budějovice má devět ročníků.
   Ve školním roce 2023/2024 má celkem 41 kmenových tříd, z toho 24 na prvním stupni a 17 na druhém.

   Vyučování probíhá podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, platného od 1. 9. 2007, aktualizovaného 9. září 2022.

    

   Základní škola, Pohůrecká 16 leží v okrajové klidné části Českých Budějovic ve čtvrti Suché Vrbné. Byla založena v roce 1960.

   Škola je plně organizovaná, její součástí je školní družina a vlastní jídelna. Nyní má škola 850 (880) žáků a do školní družiny chodí 330 dětí. Zaměřujeme se na všeobecnou výuku a výuku cizích jazyků, kdy angličtinu učíme již od první třídy.

   Ke škole patří sportovní areál s běžeckou drahou, tartanové hřiště na míčové hry, prostor pro skok daleký, vrh koulí. Ve škole máme nově vybavenou školní dílnu, nové je učebny fyziky i zařízení školní kuchyňky. Pravidelně obnovujeme vybavení v počítačové učebně. Ve všech třídách máme interaktivní tabule.

    Pro školní družinu jsou na pozemku školy instalovány herní prvky (lanovky, prolézačky, trampolíny, pískoviště…)

   Škola má i pozemek pro výuku pěstitelských prací a mokřad pro výuku přírodopisu.

   V březnu roku 2021 byl škole propůjčen na základě dlouhodobé spolupráce s Pedagogickou fakultou Jihočeské univerzity titul Fakultní základní škola.

   Na základě spolupráce s Vysokou školou VŠERS a Klubem ekologické výchovy, z.s., byl škole propůjčen titul „Škola udržitelného rozvoje Jihočeského kraje“

   Škola dlouhodobě spolupracuje :

   • se společností MENSA České republiky pro nadané děti
   • s Pedagogickou fakultou JU České Budějovice
   • s CEGV ekocentrem Cassiopeia v Č. B. – v rámci environmentálních výukových programů
   • se společností SCIO (autoevaluace školy)
   • se sítí středisek ekologické výchovy „Pavučina“ (celostátní program „MRKEV“)
   • s Britským centrem Evropského informačního centra JU (zkoušky Cambridge English)
   • s FEL ČVUT – projekt Energeticky gramotná škola
   • se středními školami (ČAG, ČRG, SOŠ veterinární, VOŠ a SŠ automobilní)
   • s organizací „Do světa“, z. s. – adaptační kurzy pro žáky 6. tříd
   • projekt formou partnerství s VOŠ a SŠ automobilní a technickou Č. B. v rámci vzdělávacího programu OP VVV – 3D vizualizace ve výuce
   • pilotní projekt testování nových učebnic ve spolupráci s nakladatelstvím Fraus – „Laboratoř školy s nadhledem“
   • sportovní akademie HESU Zuzany Hejnové – volnočasová sportovní aktivita našich žáků
   • škola navázala v letošním roce spolupráci s klubem SK DYNAMO, Lokomotiva Suché Vrbné
   • škola zajišťuje působení i mnoha dalších kroužků a sportovních oddílů (florbal, taekwondo, kroužky anglického jazyka, kroužek robotiky, kroužek šachů, keramiky, náboženství ….)
   • v letních měsících probíhají na škole příměstské tábory
   • škola je vybavena keramickou pecí, kterou využívají žáci při práci v keramických kroužcích

    

   Žáci mají možnost účastnit se studijně-poznávacích týdenních zájezdů do Velké Británie, i do německy mluvících zemí. Pro žáky jsou organizovány lyžařské a snowboardové výcvikové kurzy, exkurze, sportovní aktivity.

   Součástí školy je školní družina s povolenou kapacitou 330 žáků - rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje s účinností od 1. 9. 2015, školní knihovna a školní kuchyně s jídelnou.  

   Na druhém stupni je 24 učitelů, na prvním stupni je 26 učitelů a 3 asistentky pedagoga.
   Ve školní družině pracuje 10 vychovatelek.
   Ve škole působí školní psycholog a speciální pedagožka.
   Chod školy zajišťuje 10 zaměstnanců. Ve školní jídelně pracuje 9 zaměstnanců. 

   Zřizovatel: Statutární město České Budějovice, Náměstí Přemysla Otakara II. čp. 1 a 2, 370 92 České Budějovice

 • Vedení školy

   • Ing. Dana Walterová
   • Ing. Dana WalterováŘeditelkareditelka@zspohurecka.cz
   • Mgr. Vratislav ULRICH
   • Mgr. Vratislav ULRICHzástupce ředitele pro věci technické a pedagogickéulrich@zspohurecka.cz
   • Mgr. Jana Trávníčková
   • Mgr. Jana Trávníčkovázástupce ředitele pro I. stupeňtravnickova@zspohurecka.cz
   • Mgr. Petr Pouzar
   • Mgr. Petr Pouzarzástupce ředitele pro II. stupeňpouzar@zspohurecka.cz
 • Školská rada

   • Ing. Ivo Moravec
   • Ing. Ivo MoravecČlen školské rady jmenovaný zřizovatelem
   • Ing. Lenka Chrástová
   • Ing. Lenka ChrástováČlen školské rady zvolený za zástupce rodičů
   • Mgr. Vratislav Ulrich
   • Mgr. Vratislav UlrichČlen školské rady z řad pedagogických pracovníkůulrich@zspohurecka.cz