• Distanční výuka (aktuálně pro I. a II. stupeň):

    Žáci sledují informační systém školy. Jak a které hodiny budou online, vás bude informovat učitel. 

     

    Od 5.1. 2021 nastupují všichni žáci naší školy na formu distanční výuky - kromě 1. a 2. tříd (výuka z domova), která je povinná a bude sledována účast a plnění úkolů.

    Forma distanční výuky bude probíhat pomocí zadávání DÚ a v předmětech, kde učitel uzná za vhodné,  bude probíhat i on-line výuka - platí zvláště u 4. a 5. tříd.

    Pro II. stupeň bude vyvěšen rozvrh pro hlavní předměty (ČJ, MAT, AJ), které budou mít jasně definované začátky on-line výuky. (Může se se v průběhu dní měnit, dle dispozic učitelů - karantény...) Učitel daného předmětu oznámí dopředu žákům pomocí školního informačního systému podrobnější informace.

    - pozor - hodiny na II. stupni začínají vždy v celou hodinu.

    O případných změnách Vás budeme včas informovat.    Distanční způsob vzdělávání může probíhat formou on-.line či off-line.

    a) on-line výuka probíhá zpravidla prostřednictvím internetu v předem zvoleném čase

    b) off-line výuka neprobíhá přes internet, ale nejčastěji se jedná o plnění úkolů z učebnic a učebních materiálů či pracovních listů. Zadávání úkolů při off-line výuce může probíhat písemně, telefonicky, ve specifických případech i osobně. Je vhodná u nejmladších žáků a tam, kde socioekonomické podmínky neumožňují on-line výuku.