• Česko-anglického gymnázia s.r.o. „Učebna přírodních věd a jazyková učebna“
   • Česko-anglického gymnázia s.r.o. „Učebna přírodních věd a jazyková učebna“

   • 30.01.2020 12:14
   • CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0001502
   • Naše škola se stala partnerem pro období udržitelnosti projektu Česko-anglického gymnázia s.r.o. „Učebna přírodních věd a jazyková učebna“, č. (CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0001502), financovaného z EFRR a spolufinancovaného ČAG, který získal podporu v rámci 33. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu „Infrastruktura středních a vyšších odborných škol (SVL)“ v prioritní ose 06.2: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů a byl realizován do 31.8.2018.

    Po dobu pětileté udržitelnosti tohoto projektu navštěvují naši žáci a učitelé 4x ročně Česko-anglické gymnázium s.r.o., kde na základě Memoranda o spolupráci s naší školou využívají pomůcky získané v projektu metodami badatelsky orientované výuky. V rámci návštěv si mohou vyzkoušet angličtinu s rodilým mluvčím a zapojit se do soutěží a aktivit, přizpůsobených jejich věku. Tyto aktivity přispívají ke zvýšení jejich zájmu o studium cizích jazyků a přírodovědných oborů.

    Projekt „Učebna přírodních věd a jazyková učebna“ je spolufinancován Evropskou unií.

   • Zpět na seznam článků