• Rozhodnutí o přijetí:

     

    ROZHODNUTÍ

    o přijetí žáků k základnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025


    Příspěvková organizace ZŠ Pohůrecká prostřednictvím ředitelky školy, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že

    vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání

    v Základní škole Pohůrecká od školního roku 2024/2025 u dětí s těmito registračními kódy:

     

     
    Seznam přijatých dětí, dosavadní výsledky rozhodnutí
      Identifikátor Spisová značka Výsledek Přijato do
      1001945856 260/2024/PoZS Přijato Běžné třídy
      1052303365 262/2024/PoZS Přijato Běžné třídy
      1079557632 283/2024/PoZS Přijato Běžné třídy
      1119610885 287/2024/PoZS Přijato Běžné třídy
      1130865792 346/2024/PoZS Přijato Běžné třídy
      1140790784 248/2024/PoZS Přijato Běžné třídy
      1192182848 321/2024/PoZS Přijato Běžné třídy
      1274768384 224/2024/PoZS Přijato Běžné třídy
      1349982208 293/2024/PoZS Přijato Běžné třídy
      1386074624 363/2024/PoZS Přijato Běžné třídy
      1392585984 255/2024/PoZS Přijato Běžné třídy
      1400176128 338/2024/PoZS Přijato Běžné třídy
      1499786241 270/2024/PoZS Přijato Běžné třídy
      1557728768 337/2024/PoZS Přijato Běžné třídy
      2282083261 219/2024/PoZS Přijato Běžné třídy
      2339057216 263/2024/PoZS Přijato Běžné třídy
      2381917696 289/2024/PoZS Přijato Běžné třídy
      2412305664 227/2024/PoZS Přijato Běžné třídy
      2499676416 225/2024/PoZS Přijato Běžné třídy
      2506914048 267/2024/PoZS Přijato Běžné třídy
      2682803584 304/2024/PoZS Přijato Běžné třídy
      2687700992 231/2024/PoZS Přijato Běžné třídy
      2719349763 349/2024/PoZS Přijato Běžné třídy
      2731284483 228/2024/PoZS Přijato Běžné třídy
      2906416644 250/2024/PoZS Přijato Běžné třídy
      2921222144 226/2024/PoZS Přijato Běžné třídy
      3042427136 323/2024/PoZS Přijato Běžné třídy
      3218888448 259/2024/PoZS Přijato Běžné třídy
      3320826624 364/2024/PoZS Přijato Běžné třídy
      3324910592 241/2024/PoZS Přijato Běžné třídy
      3374181376 222/2024/PoZS Přijato Běžné třídy
      3477822784 310/2024/PoZS Přijato Běžné třídy
      3665523245 353/2024/PoZS Přijato Běžné třídy
      3742199552 322/2024/PoZS Přijato Běžné třídy
      3766842624 218/2024/PoZS Přijato Běžné třídy
      3900448512 242/2024/PoZS Přijato Běžné třídy
      3913644544 299/2024/PoZS Přijato Běžné třídy
      3923402752 278/2024/PoZS Přijato Běžné třídy
      4007284481 327/2024/PoZS Přijato Běžné třídy
      4233896448 261/2024/PoZS Přijato Běžné třídy
      4269864965 279/2024/PoZS Přijato Běžné třídy
      4565007364 288/2024/PoZS Přijato Běžné třídy
      4647727104 347/2024/PoZS Přijato Běžné třídy
      4668274176 352/2024/PoZS Přijato Běžné třídy
      4684999424 345/2024/PoZS Přijato Běžné třídy
      4853490944 308/2024/PoZS Přijato Běžné třídy
      4917089792 317/2024/PoZS Přijato Běžné třídy
      4957444992 355/2024/PoZS Přijato Běžné třídy
      5280219328 295/2024/PoZS Přijato Běžné třídy
      5324390464 359/2024/PoZS Přijato Běžné třídy
      5418639168 312/2024/PoZS Přijato Běžné třídy
      5454244096 230/2024/PoZS Přijato Běžné třídy
      5546746886 232/2024/PoZS Přijato Běžné třídy
      5648441568 320/2024/PoZS Přijato Běžné třídy
      5662347008 233/2024/PoZS Přijato Běžné třídy
      5663116862 356/2024/PoZS Přijato Běžné třídy
      5665030656 280/2024/PoZS Přijato Běžné třídy
      5672538112 333/2024/PoZS Přijato Běžné třídy
      5715006976 344/2024/PoZS Přijato Běžné třídy
      5781964838 264/2024/PoZS Přijato Běžné třídy
      5857820416 251/2024/PoZS Přijato Běžné třídy
      5933212672 291/2024/PoZS Přijato Běžné třídy
      5936934912 273/2024/PoZS Přijato Běžné třídy
      5945993472 350/2024/PoZS Přijato Běžné třídy
      6142860288 236/2024/PoZS Přijato Běžné třídy
      6146452485 221/2024/PoZS Přijato Běžné třídy
      6165768192 341/2024/PoZS Přijato Běžné třídy
      6296458752 252/2024/PoZS Přijato Běžné třídy
      6417042688 314/2024/PoZS Přijato Běžné třídy
      6460037888 286/2024/PoZS Přijato Běžné třídy
      6496159232 306/2024/PoZS Přijato Běžné třídy
      6518620162 276/2024/PoZS Přijato Běžné třídy
      6583688610 339/2024/PoZS Přijato Běžné třídy
      6814887936 329/2024/PoZS Přijato Běžné třídy
      6866218496 357/2024/PoZS Přijato Běžné třídy
      7090185472 351/2024/PoZS Přijato Běžné třídy
      7141027328 234/2024/PoZS Přijato Běžné třídy
      7289369344 294/2024/PoZS Přijato Běžné třídy
      7319616256 325/2024/PoZS Přijato Běžné třídy
      7367507968 296/2024/PoZS Přijato Běžné třídy
      7368192830 336/2024/PoZS Přijato Běžné třídy
      7535638784 332/2024/PoZS Přijato Běžné třídy
      7693932032 309/2024/PoZS Přijato Běžné třídy
      7828009984 319/2024/PoZS Přijato Běžné třídy
      7843359232 315/2024/PoZS Přijato Běžné třídy
      7936306688 249/2024/PoZS Přijato Běžné třídy
      7944301056 348/2024/PoZS Přijato Běžné třídy
      8023204352 272/2024/PoZS Přijato Běžné třídy
      8040294912 274/2024/PoZS Přijato Běžné třídy
      8099421248 361/2024/PoZS Přijato Běžné třídy
      8104312704 328/2024/PoZS Přijato Běžné třídy
      8170214430 281/2024/PoZS Přijato Běžné třídy
      8216230736 292/2024/PoZS Přijato Běžné třídy
      8256407552 335/2024/PoZS Přijato Běžné třídy
      8385028096 220/2024/PoZS Přijato Běžné třídy
      8418716928 358/2024/PoZS Přijato Běžné třídy
      8440843696 217/2024/PoZS Přijato Běžné třídy
      8507942438 265/2024/PoZS Přijato Běžné třídy
      8794300416 258/2024/PoZS Přijato Běžné třídy
      9079457024 365/2024/PoZS Přijato Běžné třídy
      9250365448 240/2024/PoZS Přijato Běžné třídy
      9356704276 343/2024/PoZS Přijato Běžné třídy
      9417875968 334/2024/PoZS Přijato Běžné třídy
      9570944372 256/2024/PoZS Přijato Běžné třídy
      9591051136 360/2024/PoZS Přijato Běžné třídy
      9597217792 266/2024/PoZS Přijato Běžné třídy
      9805045696 331/2024/PoZS Přijato Běžné třídy
      9922942081 254/2024/PoZS Přijato Běžné třídy
      9930852864 313/2024/PoZS Přijato Běžné třídy
      9950922884 285/2024/PoZS Přijato Běžné třídy
      9989657691 253/2024/PoZS Přijato Běžné třídy
    Odklady povinné školní docházky, dosavadní výsledky rozhodnutí
     
      Identifikátor Spisová značka Výsledek  
      1119610885 284/2024/PoZS Odloženo  
      1135400192 324/2024/PoZS Odloženo  
      1263249152 247/2024/PoZS Odloženo  
      2666545792 244/2024/PoZS Odloženo  
      3028804608 257/2024/PoZS Odloženo  
      3675573824 302/2024/PoZS Odloženo  
      3843616647 297/2024/PoZS Odloženo  
      4572583688 342/2024/PoZS Odloženo  
      4591678464 326/2024/PoZS Odloženo  
      5525464576 305/2024/PoZS Odloženo  
      5836282881 245/2024/PoZS Odloženo  
      5872227584 301/2024/PoZS Odloženo  
      6126433287 362/2024/PoZS Odloženo  
      6574539776 243/2024/PoZS Odloženo  
      6923704832 318/2024/PoZS Odloženo  
      9701233024 246/2024/PoZS Odloženo  
     

    Zveřejněním seznamu se považuje rozhodnutí o přijetí za oznámené. Písemné rozhodnutí se zákonnému zástupci již nezasílá. 

    Písemné rozhodnutí o přijetí vydává ředitelka školy na základě žádosti zákonného zástupce. K osobnímu vyzvednutí budou rozhodnutí o přijetí připravena od 29.04.2024 v době od 7:00 do 14:00 hodin v kanceláři školy. 

     

    V Českých Budějovicích dne 23.04.2024
    ředitelka školy       Ing. Dana Walterová

    - aktualizováno 29.4.2024 - 12:10 hod. Mgr. Vratislav Ulrich

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    ZÁPIS  DO  1. TŘÍD  pro školní rok 2024/2025

    Ředitelka ZŠ Pohůrecká 16, České Budějovice stanovila podle § 36. odst. 4 zákona 561/2004 Sb. dny k provedení zápisu do 1. tříd ZŠ na:

    • 4. dubna 2024 (čtvrtek)  od 14:00 do 18:00 hod

    • 5. dubna 2024 (pátek)    od 13:00 do 17:00 hod

     

    Zápis bude probíhat ve III. pavilonu školy (1. a 2. třídy)

     

    Zapsány budou děti, které dovrší 6 let věku do 31. 8. 2024 a děti, které měly odklad školní docházky a předběžně (na žádost rodičů) i děti, které dovrší 6 let věku po 1. 9. 2024. 

     

    Přijato bude maximálně 110 žáků dle předem zveřejněných kritérií.

    Virtuální prohlídka školy

    Kritéria přijetí:                                                                                                             

    1. Trvalý pobyt dítěte ve školském obvodu - zákon č. 561/2004  Sb., § 36, odst. 7

    2. Žáci, kteří nesplňují výše uvedené kritérium, budou v případě volných míst do počtu 110 přijímáni dle následujících kritérií:

    a) Žáci, jejichž sourozenec je již žákem naší základní školy a nemá trvalé bydliště ve spádové oblasti, bude rozhodovat vzdálenost bydliště od školy dle bodu b).

    b) Docházková vzdálenost žáka do školy (hlavní vchod)

     

    Co je potřeba s sebou na zápis: 

    • Řádně vyplněná a vytištěná elektronická „Žádost o přijetí“ a popřípadě i „Žádost o odklad“
    • Platný občanský průkaz jednoho z rodičů (pokud je trvalé bydliště dítěte jiné, tak i doklad o trvalém bydlišti dítěte)
    • Rodný list dítěte

    Obě žádosti najdete k vyplnění na : https://zapiszscb.c-budejovice.cz/

     

    Pokud nemáte možnost si žádost vytisknout, můžete využít naše služby dne 27. 3. 2024 od 12:00 do 13:00 hod. v sekretariátu školy, kde vám žádost vytiskneme a společně vyplníme.

    Ve výjimečných případech bude toto možné i v rámci zápisových dní od 9 - 11 hod. v kanceláři školy.

     

    Odklad povinné školní docházky:

    Žádost o odložení povinné školní docházky lze získat na téže internetové adrese zapiszscb.c-budejovice.cz

    Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu (od 4. 4. do 5. 4. 2024) o odklad povinné školní docházky, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, (Žádost doložte doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Dokumenty mohou být dodány po zápise.)

     

    Vydávání rozhodnutí o přijetí

    od 25. 4. 2024 (zpřístupnění sledování postupu žádosti zákonnému zástupci)

     

    Těšíme se na naše budoucí prvňáčky.

     

    // Ukrajinský zápis -  již není dle zákona "LexUkrajina"  povolen. //

    Aktualizováno: 1.3.2024  - Mgr. Vratislav Ulrich - z.ř.

     

    --------------------------------------------------------------------

    Přípravné třídy do ZŠ pro školní rok 2024/2025

    Do přípravné třídy lze přijmout jen děti, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně děti, kterým byl udělen odklad povinné školní docházky.
    Školský zákon v § 37 odst. 1 uvádí, že ředitel školy odloží začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud o to požádá písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce a žádost je doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa za předpokladu, že dítě není tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

    O zařazení dítěte do přípravné třídy rozhoduje ředitel školy, při které je přípravná třída zřízena, na základě písemné žádosti zákonného zástupce a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení.

    Přípravné třídy, kam bude možné přihlásit žáka, budou otevřeny v následujících školách:
    •ZŠ a MŠ Nová 5, České Budějovice
    •ZŠ Máj I. M. Chlajna 21, České Budějovice
    •ZŠ Máj II. M. Chlajna 23, České Budějovice