Vedení školy

Ředitelka školy Ing. Dana Walterová
Telefon: 387 011 814 Email: reditelka@zspohurecka.cz
Zástupkyně pro I. stupeň Mgr. Jana Trávníčková
Telefon: 387 011 822 Email: zastupkyne1@zspohurecka.cz
Zástupce pro II. stupeň Mgr. Petr Pouzar
Telefon: 387 011 817 Email: pouzar@zspohurecka.cz


Technicko hospodářští pracovníci

Kancelář školy Klára Vaňková
Telefon: 387 011 811 Email: kancelar@zspohurecka.cz
Ekonomka Marcela Hajná
Telefon: 387 011 815 Email: hajna@zspohurecka.cz
PaM Renata Kučerová
Telefon: 387 011 823 Email: kucerova@zspohurecka.cz
Vedoucí školní jídelny Dagmar Blažková
Telefon: 387 011 810 Email: blazkova@zspohurecka.cz
Vedoucí školní družiny Jaroslava Frčková
Telefon: 387 011 825 Email: frckova@zspohurecka.cz
Školník Jiří Krlín
Telefon: 604 200 410 Email: krlin@zspohurecka.cz


Sborovny

Sborovna 1. - 2. třídy Telefon: 387 011 813
Sborovna 3. - 5. třídy Telefon: 387 011 816
   

 

 

Mapa