English autumn competition

V listopadu a prosinci proběhla ve čtvrtých třídách soutěž v anlickém jazyce ENGLISH AUTUMN COMPETITION.

Do soutěže se přihlásilo 41 žáků.

Soutěž měla šest kol. V každém kole děti vyplňovaly pracovní list, jehož téma jim bylo blízké (pocity, počasí, zdravá strava, orientace na mapě...). Informace ke správnému vyřešení úloh našli soutěžící na tematickém plakátě v učebně Aj, ve slovníku, v poslechu anglické nahrávky nebo na internetu. Do soutěže se přihlásilo 41 žáků. Po šesti kolech jí dokončilo 30 žáků.

Výsledky:

1. místo          Zuzana Mrkvičková  4.C

2. místo          Kateřina Rizikyová   4. A

3. místo          Patrik Tomšů            4. C

Všem moc blahopřejeme.

7. 1. 2020