• Právě probíhá: 

     Protokol o výsledku voleb do školské rady

      

     Aktuální informace:  (řazeno vzestupně)

      

     Volby do školské rady připravila komise pro volební období 2021 - 2024.

     Oznámení voleb a informace o kandidátech školské rady bylo

     vyvěšeno v řádném termínu na www stránkách školy a informační tabuli školy.

     Hlasování probíhalo pomocí informačního systému školy.

      

      

     Průběh voleb:

      

     Volba pedagogičtí pracovníci: - šest kandidátů

      

     Mgr. Renata Heřmanová        získala             23,7 % hlasů

     Mgr. Roman Koller                získal               7,9 %   hlasů

     Mgr. Lenka Ničková              získala             7,9 %   hlasů

     Mgr. Martin Pokorný             získal               10,5 % hlasů

     Mgr. Petr Pouzar                    získal               5,3 %   hlasů

     Mgr. Vratislav Ulrich             získal               44,7 % hlasů

     Za pedagogické pracovníky byl zvolen Mgr. Vratislav Ulrich

      

      

     Volba zákonných zástupců nezletilých žáků: - dva kandidáti

      

     Radana Hrušková                   získala             42,1 % hlasů

     Ing. Lenka Chrástová             získala             57,9 % hlasů

     Za zákonné zástupce byla zvolena Ing. Lenka Chrástová

      

      

     Za zřizovatele byl jmenován do školské rady pan Ing. Ivo Moravec.

      

      

     Přípravný výbor zvoleným členům školské rady gratuluje.

      

      

     Za přípravný výbor dne 31.8.2021

      

     Mgr. Janka Kalousová

      

            

      
      
      
      
      
      
      
     Volba školské rady - rodiče
      
     Výsledek návrhu pro volby do ŠR za zákonné zástupce nezletilých žáků:
      
     Ing. Lenka Chrástová - 2. C
     paní Radana Hrušková - 1. E
      
     Za přípravný výbor
     Mgr. Janka Kalousová
      
     Dne 23.8.2021
      
      

     Doplňková nominace do ŠR - za zákonné zástupce nezletilých žáků

     Z důvodu nesplnění podmínek par. 167 odst. 3 musel přípravný výbor jednoho nominovaného kandidáta vyřadit.
     Tímto vyhlašujeme doplňkovou nominaci do ŠR za zákonné zástupce a to prostřednictvím:
      1. e-mail:     kancelar@zspohurecka.cz
      2. EDU PAGE - zpráva administrátorovi
      3. přímým vhozením návrhu nominovaného kandidáta do nominační urny umístěné na vrátnici školy (denně 8.00 - 12.00 hod).

     Návrhy je možno podávat do 20. 8. 2021 do 8.00 hod.

     Mgr. Janka Kalousová
     předseda přípravného výboru 

     V Českých  Budějovicích dne 2. 8. 2021

      


     Výsledek návrhu pro volby do ŠR za zákonné zástupce nezletilých žáků

     1. Paní Lucia Kadlecová - 1.C

     2. Ing. Lenka Chrástová - 2.C

     Za Přípravný výbor:
     Mgr. Kalousová Janka - předsedkyně

     V Č. Budějovicích, 20. 7. 2021

      


     Návrh kandidátů do Školské rady – za zákonné zástupce nezletilých žáků 

     Návrh kandidátů oprávněných osob k volbám do Školské rady z řad rodičů – prosíme navrhnout do 19. července 2021 prostřednictvím e-mailu: kancelar@zspohurecka.cz Následně dne 20. července 2021 bude zveřejněna listina kandidátů na veřejně přístupném místě, tj. na webu školy.

      


     VOLBA ČLENŮ RADY:

     1. Oznámení o termínu konání voleb – zákonní zástupci

     Člen Školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků bude zvolen v termínu 23. srpna – 27. srpna 2021 prostřednictvím hlasování v systému Edu Page (školní informační systém). Volba je též možná vhozením hlasovacího lístku do volební urny, která bude umístěna na vrátnici školy.

     2. Oznámení o termínu konání voleb – pedagogičtí pracovníci školy

     Zástupce za pedagogické pracovníky školy bude zvolen pomocí školního informačního systému v termínu 23. – 27. srpna 2021.


     Jmenování členů volební komise:

     V souladu s Volebním řádem Školské rady, zřízené dne 15.12.2005 Usnesením Rady města 1187/2005 a v souladu s § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění (školský zákon)

     jmenuji členy volební komise k přípravě a provedení voleb do Školské rady při Základní škole, Pohůrecká 16, České Budějovice: 1. Paní Mgr. Janka Kalousová – předsedkyně komise

     2. Paní Mgr. Šárka Bendová – členka komise

     3. Paní Mgr. Petra Hluštíková – členka komise

     Školská rada při ZŠ Pohůrecká je tříčlenná - třetinu členů, tedy 1 zástupce, jmenuje zřizovatel - třetinu členů, tedy 1 zástupce, volí zákonní zástupci nezletilých žáků - třetinu členů, tedy 1 zástupce, volí pedagogičtí pracovníc

      

     Dne 30. 6. 2021

     Ing. Dana Walterová