• Preventivní aktivity

  • Ve školním roce 2021/2022

   zhodnocení MPP za minulý školní rok 2020/2021

   minimální preventivní program na školní rok 2021/2022 v pdf

   20.-24. 9. adaptační kurz 6. tříd v chatě Pod Kletí (Tenklovi)

   15. 11. preventivní akce pro rodiče na téma Virtuální svět (webinář od Portus Prachatice ve spolupráci s MAS Rozkvět)

   25. 11. Paměť národa - příběhy pamětníků v KD Slávie České Budějovice (vybraní žáci 8. ročníků)

    

   Ve školním roce 2020/2021

   adaptační kurz 6. tříd ve škole (Tenklovi)

   středa 23. 9. preventivní akce "poruchy příjmu" (9. ABCD) - ZSF JČU ČB (Alice Kajanová)

   10. 3. dokumentární film V síti (uvedla ČT1), odkaz na info e-bezpečí 

   dokumentární film 13 minut (uvedla ČT1) pro 9. ročníky

    

   Ve školním roce 2019/2020

    

   čtvrtek 31 10. preventivní akce "Než užiješ alkohol, užij mozek" (7. ABCD) - Sananim (Alice Kajanová)

    

   pátek 8. 11., čtvrtek 14. 11. projekt Zdravá třída (5. D, 4. D) - Eliška Tenklová

   Program probíhal 4 vyučovací hodiny.

    

   1. hod: lektorka se seznamovala se třídou

   2. hod: práce v kruhu, hry na posílení sebevědomí, sounáležitosti s kolektivem

   3. hod:  „balónková párty“, opět hry, navozující spolupráci a sounáležitost s kolektivem (př. přemisťování balónků ve dvojici, aniž by spadly na zem, aj.)

   4. hod: „superhrdinové“ (Jakou vlastnost mohu nabídnout, abych byl prospěšný či užitečný v kolektivu, čím mohu přispět?), závěr: každý nakreslil sám sebe jako superhrdinu a nalepil svůj obrázek na balónek z předchozí hodiny,  společně jsme balónky přivázali k sobě jako symbol soudržnosti celé třídy (máme vystaveno ve třídách)

    

   čtvrtek 12. 12. návštěva nízkoprahového zařízení V. I. P. ( 9. B)

    

   pondělí 16. 12. návštěva protialkoholní záchytné stanice a stanice záchranné služby (9. ABC)

    

   pondělí 24. 2. filmový dokument Síla lidskosti (Nicholas Winton)

    

   pátek 28. 2. preventivní akce "kyberkriminalita" (6. ABC)