• Jihočeský kraj vyhlásil dotační program na podporu školních a mimoškolních aktivit dětí a mládeže. Podpora je určena pro rodiny s dětmi ve věku od 3 do 19 let (k 1. 8. 2022). Děti, resp. mládež, musí mít k 1. 8. 2022 trvalý pobyt v Jihočeském kraji.

    Naše škola se do dotačního programu Jihočeského kraje zapojí. Podpora v naší škola bude poskytnuta na kompenzaci úhrad k zachování účasti na školních a mimoškolních aktivitách dětí, konkrétně na:
    - zájmové vzdělávání ve školní družině
    - školní stravování
    - lyžařský kurz pro přihlášené
    až do výše 4 000,- Kč (maximální částka podpory).

    K žádosti doloží zákonný zástupce:
    - potvrzení o zaměstnání nebo potvrzení Úřadu práce, že není déle než 6 měsíců veden v evidenci uchazečů o zaměstnání 

    Podmínkou je, že podporovaný žák žije v domácnosti, která pobírá:
    - přídavek na dítě nebo
    - příspěvek na bydlení nebo
    - čistý měsíční příjem na člena společné domácnosti není vyšší než 13 000,- Kč.

    Více informací naleznete zde.

    Žádost o podporu naleznete zde.


    Je potřeba, abyste si dobře nastudovali veškeré materiály a přinesli již kompletní žádost. 

    Vyplněnou žádost je možné odevzdat ve škole do kanceláře paní R.Kučerové (přízemí vpravo u vrátnice) v těchto dnech:

    PO - 14.listopadu - od 7:00 do 12:00
    ÚT - 15. listopadu - od 13:00 do 16:30

    PO - 21. listopadu - od 7:00 do 12:00
    ÚT - 22. listopadu - od 13:00 do 16:30

    ÚT - 29. listopadu - od 13:00 do 16:30


    Při podání žádosti budou žadatelům poskytnuty bližší informace o termínu poskytnutí finančního příspěvku.

     

    Stránku aktualizoval: (dne 11.11.2022 - 14:10)
    Mgr. Vratislav ULRICH - z.ř.