• Testování žáků 1. a 8. listopadu 2021

    • 29. 10. 2021
    • Dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví dojde ke screeningovému testování ve vybraných okresech, včetně okresu České Budějovice.     Kdo se bude testovat

     • všichni žáci prezenční výuky se budou muset testovat na přítomnost COVID – 19
     • testování se neprovádí u žáků, kteří mají 14 dní po plně dokončeném očkování, kopii o plném očkování předají žáci při nástupu do školy třídním učitelům
     • testování se neprovádí u žáků, kteří doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, která nejsou starší 24 hod. u Ag testu a 3 dny u PCR testu
     • absolvovali z důvodu onemocnění COVID19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 180 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí žák (zákonný zástupce) prokazatelně doložit. Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.

     Žák, který se nebude testovat:

     • má povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole, včetně výuky
     • nesmí cvičit ve vnitřních prostorech
     • nesmí zpívat (pouze při odstupu 2m)
     • při konzumaci potravin a pokrmů musí sedět v lavici, popřípadě dodržovat rozestup od ostatních osob 1,5 metru, včetně jídelny.


     Kdy bude testování probíhat

     • testování všech žáků bude probíhat 1. vyučovací hodinu ve třídách 1.11. a 8.11. 2021, popřípadě při prvním příchodu do školy

     Jak bude testování probíhat

     • testování bude probíhat v kmenových třídách

     • k samotestování se použijí antigenní testy s výtěrem z přední části nosu
     • žáci 1. – 2. tříd mohou k testování využít asistence zákonného zástupce nebo jiné pověřené osoby, testování probíhá v "testovací místnosti" v sektoru družiny, při příchodu budete instruováni nebo sledujte informační cedule

     Co následuje při zjištění pozitivního žáka

     • pozitivně testovaný žák je odveden do izolační místnosti, rodiče jsou vyzváni k vyzvednutí žáka a zajištění PCR testu, o výsledku testu informuje okamžitě zákonný zástupce školu

     • zbytek třídy zůstává ve škole, další kroky řídí KHS


     Za ředitelství školy
     Mgr. Vratislav ULRICH


     Podrobnější informace viz opatření MZ: 

     MO_screeningove_testovani_ve_skolach_od_1._11._2021.pdf​​​​​​​


   • Obrázek návrhu horolezeckého centra
    • DNES KONČÍ HLASOVÁNÍ

    • 12. 10. 2021
    • Vážení žáci, rodiče a přátelé školy,

     rádi bychom vás informovali o možnosti podílet se na rozhodnutí, jak bude možné v okolí školy trávit volný čas.

     Jedná se o výběr navrhovaných projektů v rámci participativního rozpočtu města České Budějovice.

     V nabídce jsou workoutové hřiště, skatepark nebo venkovní horolezecká stěna – boulder.

     Informace o těchto projektech a jejich vizualizace najdete na těchto odkazech:

     https://probudejce.cz/galerie-projektu/5CPG9NwgJuY3Gr4

     https://probudejce.cz/galerie-projektu/Ts8podHm6BqAtww

     https://probudejce.cz/galerie-projektu/7bRuky21jqS3KJV

      

     Věříme, že takto pro začátek vzniknou první veřejná místa pro naše žáky, kde by si mohli odpoledne hrát a sportovat.

     Rozhodne hlasování občanů starších 18-ti let s bydlištěm v Českých Budějovicích.

     Hlasování probíhá od 1.- 31. 10. 2021 na adrese https://probudejce.cz/hlasovani/

     Budeme rádi, pokud některý z projektů podpoříte, protože takováto ‘odpočinková‘ místa v Suchém Vrbném se nenalézají. Dětem nezbývá jiná varianta, než si hrát přímo na ulici či chodníku.

     Mgr. Vratislav ULRICH
         zástupce ředitele

    • Vyhlášení ředitelského volna

    • 15. 10. 2021
    • Vážení rodiče, žáci,

     oznamujeme Vám, že z důvodu velkého výskytu onemocnění Covid-19 na naší škole, bude vyhlášeno  ředitelské volno na dny 25. a 26. 10., na které navážou podzimní prázdniny.

     Doufáme, že tímto pomůžeme ke zklidnění situace a k návratu všech žáků z karantény.

     Třídní schůzky v podobě konzultací, naplánované na pondělí 25.10.2021 od 16.00hod. zůstávají v platnosti.

     Sledujte, prosím, webové stránky školy a současně informace od třídních učitelů k tomuto konzultačnímu odpoledni.

      

     Ing. Dana Walterová
     ředitelka školy