• Letní provoz školy + INFO

    • 27. 6. 2024
    • Úřední hodiny kanceláře v době letních prázdnin:

     Pondělí 8:00 - 12:00

     Středu 8:00 - 12:00

      

     Rodiče žáků devátých tříd, kteří v tomto školním roce dokončili základní povinnou školní docházku, mohou očekávat vrácení přebytku peněz ze školní pokladny. Tato refundace bude provedena v průběhu srpna. 

      

    • Den dětí

    • 14. 6. 2024
    • V úterý 11. 6. jsme měli dětský den. Na mnoha stanovištích se mohly děti vydovádět. Hasiči ze Suchého Vrbného přijeli novým hasičským autem, které mohly děti prozkoumat. Na stanovištích nám pomohli žáci devátých tříd. Počasí nám naštěstí přálo, tak jsme si krásně užili dopoledne.

    • Turisticko- environmentální pobyt Novohradsko

    • 11. 6. 2024
    • Děti z 6.C a 7.D se zúčastnily pobytu a programu na Novohradsku. Díky zajímavým aktivitám, které pro děti připravil pan Mgr. Tomáš Smrž ze sdružení Cassiopeia, se děti dozvěděly spoustu zajímavých informacích o historii a přírodě Novohradska. Během tří dnů pobytu si děti prohlédly Terčino údolí, navštívily město Nové Hrady, prohlédly si okolí hradu a zámku, vystoupily na Kraví horu, kde se mohly pokochat pohledem z rozhledny.

    • Doplatky ve školní jídelně

    • 10. 6. 2024
    • Rozhodnutím ředitelky školy se od června 2024 budou doplatky za neodhlášené obědy v době nepřítomnosti žáka ve výuce strhávat ze školní pokladny.

     Ředitelka školy
     Ing. Dana Walterová

    • Naši žáci se zúčastnili celorepublikové soutěže ve vaření.

    • 7. 6. 2024
    • Máme velkou radost, že můžeme sdílet úspěch našich talentovaných žáků, kteří se zúčastnili celorepublikové soutěže ve vaření. Naši žáci vzorně reprezentovali naši školu a jejich úsilí bylo odměněno. 

     Žáci nejenže prokázali své kuchařské dovednosti, ale také byli odměněni diplomy a krásnou stolní hrou, kterou si odnesli jako památku na tuto skvělou zkušenost. Jsme na ně velmi hrdí a děkujeme jim za jejich snahu a odhodlání.

    • Fyziologie lidského těla na PF JČU

    • 7. 6. 2024
    • Naše škola dlouhodobě spolupracuje s Pedagogickou fakultou JČU, na naší škole probíhá praktická výuka studentů. V polovině května byli naši žáci 8. tříd pozváni do prostor PF JČU. Studenti magisterského studia učitelství si pod vedením Mgr. Lukáše Rokose, Ph.D. pro děti připravili zajímavý program o biologii a fyziologii člověka. Pohůrečtí osmáci si mohli vyzkoušet práci s různými přístroji, které pomáhají zjišťovat některé základní životní funkce, navíc měli možnost zjistit svou krevní skupinu.

     Mgr. Lenka Ničková

    • Fyzika a Technika na Lanovce

    • 7. 6. 2024
    • Dárek k Mezinárodnímu dni dětí si připravila Katedra aplikované fyziky a techniky Predagogické faktulty JČU. Žáci druhého stupně se zúčastnili této akce již poněkolikáté. Děti mohly vidět a vyzkoušet si netradiční fyzikální pokusy a technické zajímavosti. Učitelé a studenti ochotně odpovídali na dotazy a vysvětlovali prováděné pokusy.

    • Naše škola na Digi Day: Soutěž v IT technologiích

    • 6. 6. 2024
    • Dne 4. 6. se naše škola zapojila do informatické soutěže Digi Day, která byla plná vzrušení a nových technologií. Na šesti stanovištích se žáci seznámili s různými oblastmi IT.

     1. Programování robotů Codey Rocky: Žáci programovali robota, aby projel stanovenou dráhu.
     2. Programování micro:bit: Na dalším stanovišti se věnovali programování mikrokontrolérů Micro:bit.
     3. Umělá inteligence: Třetí stanoviště zkoumalo umělou inteligenci a generování obrázků.
     4. 3D tisk: Čtvrté stanoviště se zaměřovalo na 3D tisk a tvorbu originálních zarážek do dveří.
     5. Grafický design a skenování: Páté stanoviště pracovalo s grafikou v programu Canva a vytvářelo plakáty.
     6. Kybernetická bezpečnost: Poslední stanoviště se zabývalo kybernetickou bezpečností a rozpoznáváním nástrah internetu.

     Nejlepšími účastníky soutěže byly Helena Tejmarová, Lucie Bícová a Blanka Toncarová, které výborně naprogramovaly Micro:bit a obsadily třetí místo. 

      

     Všem děkuji za skvěle odvedené výkony a vzornou reprezentaci naší školy.

    • POKOS - krajské kolo

    • 6. 6. 2024
    • V úterý 4. června proběhlo na Výstavišti v Českých Budějovicích krajské kolo branné soutěže POKOS (příprava občanů k obraně státu). Jako vítěz oblastního kola se soutěže zúčastnilo také družstvo žáků naší školy. Bojovalo se v osmnácti disciplínách, jako např.: plavba na raftu, hod granátem, překonání lanové překážky, zdravověda, uzlování, práce s mapou, střelba ze vzduchovky, vědomostní stanoviště, různé silové disciplíny (dřepy, kliky, sedy-lehy).

     V konkurenci osmnácti vybraných škol z celého Jihočeského kraje se družstvo našich žáků umístilo na krásném 6. místě.

     Školu reprezentovali Kateřina Radová, Magdaléna Svitáková, Tereza Politzerová, Adam Klocok, Matyáš Bystřický, Andrii Antipin, Pavel Zeman a Tomáš Bláha.

      

     Všem patří veliké poděkování za bojovnost a nasazení a za vzornou reprezentaci naší školy.