• Milé čtenářky, milí čtenáři,

    • 27. 6. 2023
    • otevřete si poslední číslo novin Redakce Pohůrecká ve školním roce 2022/2023.

     redakce-pohurecka_No_4.pdf

     Už po prvních měsících své existence zaznamenal náš mladý a dynamicky se rozvíjející tým první úspěch v celokrajské soutěži o nejlepší školní časopis roku. V drtivé konkurenci 33 periodik z celého jihočeského kraje přivezly naše redaktorky Čestné uznání. Porotu nejvíce oslovila rubrika Příběhy na jedno písmeno.

     Obsah čísla, které držíte v rukou, je zároveň tak trochu i rozloučením s některými našimi učiteli a učitelkami a s žáky devátých tříd. V několika příspěvcích se ohlížíme za podařenou školní akcí na Novohradsku, kterou z naší školy absolvovaly zatím tři třídy. A jak se zdá, v příštích letech je budou další třídy následovat. Najdete zde i krásné kresby talentovaných umělkyň naší školy.

     Do tvorby se znovu zapojili mladší spolužáci z prvního stupně. Za to děkujeme a těšíme se na další spolupráci v příštím školním roce.

      

     Pohodové léto přeje a na viděnou v září se těší MARTIN POKORNÝ, šéfredaktor.

    • První místa !

    • 9. 6. 2023
    • Ředitelství školy blahopřeje k velkému úspěchu našim talentovaným žákům: Nikole Kvěchové a Tereze Kvěchové. Dívky získaly první místa v soutěži Požární ochrana očima dětí, kterou organizuje Ústřední odborná rada prevence SH ČMS, respektive Okresní a Krajské odborné rady prevence SH ČMS ve spolupráci s Ústřední odbornou radou mládeže, respektive s Okresními a Krajskými radami mládeže. Přejeme jim, aby si udržely radost  a dosahovaly dalších úspěchů v osobním i školním životě.

    • POKOS příprava občanů k obraně státu - krajské kolo

    • 8. 6. 2023
    • soutěž: POKOS příprava občanů k obraně státu
     kolo: krajské kolo
     umístění: 1.místo

      

     V pátek 2. 6. 2023 se na Výstavišti Č. Budějovice konalo krajské kolo známé branné soutěže. Ve velké konkurenci 17 kvalifikovaných týmů se během intenzivního tříhodinového závodu představil i náš školní tým. V závodě bylo zapotřebí projevit nejen vysokou fyzickou připravenost, ale také mnohé dovednosti a znalosti, které jsou zapotřebí v různých krizových životních situacích, například první pomoc, orientace v neznámém prostoru bez technických pomůcek, překonávání překážek atp. Především bylo také zapotřebí prokazovat velkou míru spolupráce. Byla radost pozorovat náš tým, jak probíhá úspěšně mezi stanovišti bez větších zaváhání.

     A tak můžeme jen poděkovat za vzornou reprezentaci školy a pogratulovat k vítězství těmto žákům a žákyním: Janu Stoličkovi, Jakubu Klestilovi, Pavlu Novotnému, Marice Kollerové, Šárce Klímové, Janu Stehlíkovi a Antonínu Petrů.