Jak jsme byli laskaví

13. listopadu je Světový den laskavosti. Naše škola se letos poprvé zapojila do projektu Jsem laskavec, který pořádá Nadace Karla Janečka

Smyslem tohoto projektu je vést děti a lidi k laskavosti, ke konání dobrých skutků ,,jen tak".

Malí prvňáčkové se zaměřili na pomoc zvířátkům. Podpořili zvířátka ze ZOO Hluboká a uspořádali pro ně sbírku suchého pečiva. Přijel jim poděkovat králík, pakobylka a dokonce krajta.

Druháci se rozhodli, že zkrášlí okolí školy a s pomocí rodičů jej uklidili.

Třetí třída společně s panem učitelem Bartoněm a Letovským nacvičila hudební vystoupení a navštívila Domov důchodců na Dobré Vodě u Českých Budějovic. Pan učitel Letovský zahrál babičkám a dědečkům na dudy a společně s dětmi rozezpíval celý sál.

Sedmá D s paní učitelkou Tůmovou uspořádala sbírku pro nízkoprahové zařízení VIP pro děti ze znevýhodněných rodin.Tašky plné hraček, knížek a oblečení předaly děti pracovnicím zařízení. Dozvěděly se zde také, jak zařízení funguje.

Všechny akce, které jsme tento den uspořádaly, se velice vydaříly a setkaly se s velmi kladným ohlasem nejen u dětí, ale i u jejich rodičů.

Již teď víme, že se do projektu opět zapojíme. Vznikla spousta nových nápadů.

14. 11. 2018