Zápis 2019/20

Informace pro rodiče

INFORMACE PRO RODIČE 

 

Pomůcky pro 1. třídu

 

Aktovka, penál, cvičební úbor-tepláková souprava, tričko, kraťasy, cvičky do tělocvičny s bílou podrážkou, tenisky na hřiště, bačkory v sáčku, ručník, psací tabulka a 2 fixy, hadřík

na mazání tabulky, kelímek na vodu, igelit na podložení výkresu, vodové barvy, tempery, štětce kulaté 6,8,10, plochý, starší košile nebo tričko, pevná folie A4, pastelky, voskovky, modelovací hmota, guma, 2 tužky č. 2, ořezávátko, krátké pravítko na podtrhávání, nůžky s kulatými špičkami, lepidlo na papír (tyčinka, Herkules), desky na sešity.

VŠE PODEPSANÉ VELKÝMI TISKACÍMI PÍSMENY.

Další informace budou poskytnuty třídními učitelkami v pondělí 2. 9. 2019 při zahájení školního roku.

 

Informace o zápisu žáků budoucích 1. tříd do školní družiny

ve šk. roce 2019/20.

 

Žáci budoucích prvních tříd budou přijati k pravidelné denní docházce do ŠD přednostně na základě písemné přihlášky. Přihlašovací formulář naleznete v sekci DOKUMENTY. Přihlášku odevzdejte při zápisu do 1. třídy nebo

v kanceláři ZŠ do konce května 2019. Informace o úplatě

Bližší informace o provozu a úplatě naleznete v INFORMACÍCH PRO RODIČE a 2. září na schůzkách s vychovatelkami ŠD od 8:10 hodin v jednotlivých odděleních (sledujte informační tabuli ve vestibulu)

J. Frčková vedoucí školní družiny frckova@zspohurecka.cz 

 

Kritéria pro přijímání žáků k docházce do ŠD:

  • do školní družiny jsou přijímáni žáci na základě řádně vyplněné přihlášky - zápisního lístku
  • přednostně jsou přijímáni žáci 1. a 2. tříd
  • žáci 3. ročníků jsou přijímáni do naplnění kapacity ŠD. V případě, že by mohlo dojít k překročení kapacity, budou přednostně přijímáni zájemci o ŠD na základě pořadí podaných přihlášek
  • žáci 4. ročníků jsou přijímáni do naplnění kapacity ŠD. V případě, že by mohlo dojít k překročení kapacity, budou přednostně přijímáni zájemci o ŠD na základě pořadí podaných přihlášek
  • žáci 5. ročníků jsou přijímáni do naplnění kapacity ŠD. V případě, že by mohlo dojít k překročení kapacity, budou přednostně přijímáni zájemci o ŠD na základě pořadí podaných přihlášek
  • přijati budou pouze žáci s pravidelnou denní docházkou
  • přijetí do ŠD není nárokové

 

 

Stravování ve školní jídelně

 

Pokud se Vaše dítě bude stravovat ve školní jídelně, je nutné vyplněnou přihlášku ke stravování přinést nejpozději během měsíce června 2019 do ŠJ.

Obědy se platí formou inkasa z účtu nebo hotovostí na pokladně vedoucí kuchyně. V kanceláři školní jídelny nahlásíte číslo účtu, ze kterého se inkaso bude provádět.

Inkaso na měsíc září proběhne k 15. 8. 2019.

Pracovní doba pro veřejnost: Po – Pá  7.00 – 8.00 hod.

                                                             11.30 – 13.30 hod.

Informace: pí Blažková – vedoucí ŠJ, tel. 387011810   

 

 

Školní rok začíná v pondělí 2. září 2019.

Vydání rozhodnutí od 8. 4. do 7. 5. 2019

Datum zveřejnění přijatých žáků (registrační čísla) – od 2. 5. 2019 na stránkách školy

www.zspohurecka.cz  a na vchodu do 3. pavilonu (tj. pavilon, v němž proběhl zápis). Přijatým žákům nebude písemné rozhodnutí doručováno, můžete ale požádat

o jeho vydání v kanceláři školy od 9. 5. do 16. 5. 2019.

Předběžné seznamy tříd budou vyvěšeny na 3. pavilonu v pondělí 23. 8. 2019.

Škola si vyhrazuje právo na změnu.

Učebnice a ostatní pomůcky dostanou žáci 2. září 2019.

Informace: pí. Trávníčková – 387011822

 

27. 3. 2019