Dětský den

Ve čtvrtek 30. 5. uspořádali učitelé a žáci 9. tříd pro děti 1. - 5. třídy dětský den.

Na školní zahradě na ně čekaly soutěže, skákací hrady, hasičské auto, které si mohli celé prohlédnout, diskotéka. Počasí nám přálo a děti s nadšením plnily úkoly na jednotlivých stanovištích. Hravé dopoledne se vydařilo. Za přípravu patří učitelům a deváťákům velký dík.

12. 6. 2019