• Organizace výuky a provoz školy od 4. 1. 2021

    • 30. 12. 2020
    • Provoz základní školy a školní družiny

     Od pondělí 4. 1. 2021 se omezuje prezenční výuka. Bude povinná pouze pro žáky 1. a 2. ročníků. Bude probíhat dle platného rozvrhu. Při hudební výchově je zakázán zpěv a tělesná výchova bude probíhat formou procházek venku. Pro žáky ostatních ročníků bude povinná distanční výuka. Její rozvrh bude stejný jako obvykle při distanční výuce (sledujte Edupage a jednotlivé předměty). Žáci budou mít povinnost se zúčastňovat videokonferecí a  reagovat dle rozvrhu na úkoly zadávané učiteli.

     Pro žáky 1. a 2. ročníků bude otevřena školní družina s obvyklým ranním i odpoledním provozem.