• Aktuální informace ohledně testování

    • 22. 12. 2021
    • Aktuální informace ohledně testování proti Covid-19 od 3.1.2022, které jsme obdrželi od MŠMT ČR.

     S největší pravděpodobností se budou od ledna 2022 testovat žáci očkovaní i ti, kteří nemoc prodělali. 

    • Zvýšení ceny obědů ve školní jídelně

    • 9. 12. 2021
    • Ceny obědů jednotlivých věkových kategorií od 1.1.2022 :

     7-10 let          28,-Kč

     11-14 let        30,-Kč

     15 a více let  32,-Kč

     Žádáme tímto zákonné zástupce strávníků o případné navýšení limitů u souhlasů s inkasem na svých účtech, poprvé se bude strhávat vyšší cena 15.prosince (záloha na měsíc leden).

    • PCR testy před Výstavištěm v Č.B.

    • 6. 12. 2021
    • Dobrý den,

      

     odběrové místo na PCR testy před Výstavištěm v ČB bude mít vyčleněné hodiny pouze pro děti a studenty:

     každé pondělí: 14 – 17:30 hodin

     každé úterý: 14 – 15:30 hodin

      

     Prosím o informování rodičů a škol, se kterými jednáte.

      

     Děkuji a přeji hezký víkend

      

     MUDr. Marie Nosková

      

     ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých – odborný rada

      

     Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje

     se sídlem v Českých Budějovicích

    • Třída fandí Motoru

    • 19. 11. 2021
    • Do fotoalba byla přidána nová galerie Třída fandí Motoru.

     Ve čtvrtek 18. 11. se zúčastnila třída 5.C v rámci projektu "Třída fandí Motoru" mistrovského hokejového utkání mezi domácím celkem HC Motor České Budějovice a hostujícím týmem HC Kometa Brno. Za vytvořený "fandící" transparent získala třída zdarma od HC Motor vstupenky na toto utkání, které si žáci velmi užili. I přes prohru domácího celku 2:3 byla ve fanouškovském "kotli" třídy skvělá atmosféra a děti neúnavně fandily až do konce. Mgr. Jiří Letovský

    • Screeningovém testování ve školách - 22.11. a 29.11.

    • 17. 11. 2021
    • Dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví dojde ke screeningovému testování ve vybraných okresech, včetně okresu České Budějovice.     Kdo se bude testovat

     • všichni žáci prezenční výuky se budou muset testovat na přítomnost COVID – 19
     • testování se neprovádí u žáků, kteří mají 14 dní po plně dokončeném očkování, kopii o plném očkování předají žáci při nástupu do školy třídním učitelům
     • testování se neprovádí u žáků, kteří doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, která nejsou starší 24 hod. u Ag testu a 3 dny u PCR testu
     • absolvovali z důvodu onemocnění COVID19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 180 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí žák (zákonný zástupce) prokazatelně doložit. Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.

     Žák, který se nebude testovat:

     • má povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole, včetně výuky
     • nesmí cvičit ve vnitřních prostorech
     • nesmí zpívat (pouze při odstupu 2m)
     • při konzumaci potravin a pokrmů musí sedět v lavici, popřípadě dodržovat rozestup od ostatních osob 1,5 metru, včetně jídelny.


     Kdy bude testování probíhat

     • testování všech žáků bude probíhat 1. vyučovací hodinu ve třídách 22.11. a 29.11. 2021, popřípadě při prvním příchodu do školy - to jest družina..

     Jak bude testování probíhat

     • testování bude probíhat v kmenových třídách

     • k samotestování se použijí antigenní testy s výtěrem z přední části nosu
     • žáci 1. – 2. tříd mohou k testování využít asistence zákonného zástupce nebo jiné pověřené osoby, testování probíhá v "testovací místnosti" v sektoru družiny, při příchodu budete instruováni nebo sledujte informační cedule

     Co následuje při zjištění pozitivního žáka

     • pozitivně testovaný žák je odveden do izolační místnosti, rodiče jsou vyzváni k vyzvednutí žáka a zajištění PCR testu, o výsledku testu informuje okamžitě zákonný zástupce školu

     • zbytek třídy zůstává ve škole, další kroky řídí KHS


     Za ředitelství
     Mgr. Vratislav ULRICH

     ________________________________________________________

     Podrobnější informace viz opatření MZ: 

     testovani-ve-skolach-1018.pdf

     Mimoradne_opatreni_testovani_ve_skolach_priloha_1018.pdf    • Časté dotazy

    • 16. 11. 2021
    • Aktuální situace ve školách způsobuje, že je často nutné jednat ve velmi krátkém čase. Ne všude je stejná praxe a ne vždy je jasné, kdo o čem rozhoduje. Na základě nejčastějších dotazů jsme pro Vás rodiče připravili leták s informacemi o tom, za co odpovídá rodič, co je v kompetenci ředitele a o čem rozhoduje krajská hygienická stanice!

     Nošení roušek a další protiepidemická povinná opatření

     Nošení roušek a další protiepidemická povinná opatření nenařizuje ředitel ani MŠMT, nýbrž mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví.

     Škol se týkají zejména tato mimořádná opatření MZČR:

     Pokud žáci při výuce sedí na místě, zpívají nebo cvičí, roušky mít nemusí, ale v ostatních případech ano.Povinnost nařízena mimořádným opatřením MZČR o ochraně dýchacích cest a opatřením k testování.

     Nařízení a ukončení karentény

     Jediný, kdo může nařídit karanténu, je KHS. Škola nemá žádnou pravomoc karanténu nařídit a není jejím úkolem obvolávat rodiče a o karanténě je informovat.

     Za ukončení karantény, ať již PCR testem nebo uplynutím lhůty 14 dnů, je zodpovědný rodič – nikoli škola, ta při návratu děti nekontroluje. Informace k ukončení karantény jsou součástí metodického pokyny hlavní hygieničky ke karanténám a izolacím a přesné pokyny obdrží zákonný zástupce od KHS. Žádné mimořádné opatření nenařizuje školám kontrolovat splnění podmínek ukončení karantény.

     Vydání OČR

     V případě, že je dítěti nařízena karanténa, potvrzení o OČR vydává dětský lékař (výjimečně KHS), nikoli škola. Pokud je jednotlivému dítěti nařízena karanténa, o potřebě ošetřování (OČR) rozhoduje lékař, případně KHS. Škola vydává potvrzení v případě, že je celá škola nebo třída uzavřena, a tedy do ní nemohou chodit ani děti, které v karanténě nejsou. Podrobný výklad na webu OSSZ.

     Distanční výuku nelze nařídit

     Pokud je více jak polovině žákům třídy nařízena karanténa, vzdělávají se tito žáci distančně. Ostatní žáci mají právo na prezenční výuku a škola jim nemůže distanční výuku nařídit, pokud není uzavřena škola nebo její část.

     Podmínky vzdělávání distančním způsobem jsou stanoveny v §184a školského zákona, který stanoví, že pokud z důvodu nařízení karantény není možná osobní přítomnost většiny žáků z nejméně jedné třídy ve škole, poskytuje škola dotčeným žákům (těm, kterým je znemožněna osobní přítomnost) vzdělávání distančním způsobem.

    • Přednáška - Virtuální svět (online seminář)

    • 9. 11. 2021
    • Ing Petr Šmíd, Dis a Michal Ksandr, DiS

     Portus Prachatice o.p.s.

     ve spolupráci s

     MAP II vzdělávání ORP České Budějovice

      

     15. listopadu  v 17 hodin

     • Problematika závislosti na virtuálním světě, sociálních sítí, kybersexu,počítačových hrách a nebezpečí internetu
     • Moderní technologie ve vztahu k dětem
     • Používání smartphonů
     • Nebezpečí sítí( Instagram,TikTok,…)
     • Hraní počítačových her

      

     vše se bude odehrávat na odkazu: https://www.portusplus.cz/stream/

    • Testování žáků 1. a 8. listopadu 2021

    • 29. 10. 2021
    • Dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví dojde ke screeningovému testování ve vybraných okresech, včetně okresu České Budějovice.     Kdo se bude testovat

     • všichni žáci prezenční výuky se budou muset testovat na přítomnost COVID – 19
     • testování se neprovádí u žáků, kteří mají 14 dní po plně dokončeném očkování, kopii o plném očkování předají žáci při nástupu do školy třídním učitelům
     • testování se neprovádí u žáků, kteří doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, která nejsou starší 24 hod. u Ag testu a 3 dny u PCR testu
     • absolvovali z důvodu onemocnění COVID19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 180 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí žák (zákonný zástupce) prokazatelně doložit. Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.

     Žák, který se nebude testovat:

     • má povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole, včetně výuky
     • nesmí cvičit ve vnitřních prostorech
     • nesmí zpívat (pouze při odstupu 2m)
     • při konzumaci potravin a pokrmů musí sedět v lavici, popřípadě dodržovat rozestup od ostatních osob 1,5 metru, včetně jídelny.


     Kdy bude testování probíhat

     • testování všech žáků bude probíhat 1. vyučovací hodinu ve třídách 1.11. a 8.11. 2021, popřípadě při prvním příchodu do školy

     Jak bude testování probíhat

     • testování bude probíhat v kmenových třídách

     • k samotestování se použijí antigenní testy s výtěrem z přední části nosu
     • žáci 1. – 2. tříd mohou k testování využít asistence zákonného zástupce nebo jiné pověřené osoby, testování probíhá v "testovací místnosti" v sektoru družiny, při příchodu budete instruováni nebo sledujte informační cedule

     Co následuje při zjištění pozitivního žáka

     • pozitivně testovaný žák je odveden do izolační místnosti, rodiče jsou vyzváni k vyzvednutí žáka a zajištění PCR testu, o výsledku testu informuje okamžitě zákonný zástupce školu

     • zbytek třídy zůstává ve škole, další kroky řídí KHS


     Za ředitelství školy
     Mgr. Vratislav ULRICH


     Podrobnější informace viz opatření MZ: 

     MO_screeningove_testovani_ve_skolach_od_1._11._2021.pdf​​​​​​​


   • Obrázek návrhu horolezeckého centra
    • DNES KONČÍ HLASOVÁNÍ

    • 12. 10. 2021
    • Vážení žáci, rodiče a přátelé školy,

     rádi bychom vás informovali o možnosti podílet se na rozhodnutí, jak bude možné v okolí školy trávit volný čas.

     Jedná se o výběr navrhovaných projektů v rámci participativního rozpočtu města České Budějovice.

     V nabídce jsou workoutové hřiště, skatepark nebo venkovní horolezecká stěna – boulder.

     Informace o těchto projektech a jejich vizualizace najdete na těchto odkazech:

     https://probudejce.cz/galerie-projektu/5CPG9NwgJuY3Gr4

     https://probudejce.cz/galerie-projektu/Ts8podHm6BqAtww

     https://probudejce.cz/galerie-projektu/7bRuky21jqS3KJV

      

     Věříme, že takto pro začátek vzniknou první veřejná místa pro naše žáky, kde by si mohli odpoledne hrát a sportovat.

     Rozhodne hlasování občanů starších 18-ti let s bydlištěm v Českých Budějovicích.

     Hlasování probíhá od 1.- 31. 10. 2021 na adrese https://probudejce.cz/hlasovani/

     Budeme rádi, pokud některý z projektů podpoříte, protože takováto ‘odpočinková‘ místa v Suchém Vrbném se nenalézají. Dětem nezbývá jiná varianta, než si hrát přímo na ulici či chodníku.

     Mgr. Vratislav ULRICH
         zástupce ředitele

    • Vyhlášení ředitelského volna

    • 15. 10. 2021
    • Vážení rodiče, žáci,

     oznamujeme Vám, že z důvodu velkého výskytu onemocnění Covid-19 na naší škole, bude vyhlášeno  ředitelské volno na dny 25. a 26. 10., na které navážou podzimní prázdniny.

     Doufáme, že tímto pomůžeme ke zklidnění situace a k návratu všech žáků z karantény.

     Třídní schůzky v podobě konzultací, naplánované na pondělí 25.10.2021 od 16.00hod. zůstávají v platnosti.

     Sledujte, prosím, webové stránky školy a současně informace od třídních učitelů k tomuto konzultačnímu odpoledni.

      

     Ing. Dana Walterová
     ředitelka školy

    • Stavba zahájena

    • 30. 9. 2021
    • Vážení rodiče,

     dnešním dnem 30.9. byla zahájena stavba nového pavilonu na pozemku školy.

     S tím souvisí zvýšený výskyt cizích osob a stavební techniky. Stavba bude z důvodu bezpečnosti žáků oplocena a přístup na stavbu bude vně areálu školy tj. z Třešňové ulice. Předpokládané ukončení stavby je naplánováno na měsíc červenec 2022.

      

     Ing. Dana Walterová

     ředitelka školy

    • Informace o provozu ZŠ od 13. 9.

    • 11. 9. 2021
    • Platnost Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR upravující provoz škol a školských zařízení (č. j.: MZDR 14600/2021-19/MIN/KAN) končí k 10. 9. 2021.  Od 13. 9. 2021 proto nebude ve školách a školských zařízeních platit povinnost zajištění screeningového testování dětí a žáků. V případě zhoršení epidemické situace nelze vyloučit obnovení povinnosti screeningového testování v konkrétně vymezených regionech. V případě, kdy by bylo nezbytné obnovit povinnost screeningového testování ve školách, bude podle dohody MŠMT a Ministerstva zdravotnictví tato skutečnost známá vždy nejpozději 7 dní před opětovným zahájením testování.


     Nadále platí povinnost pro žáky a zaměstnance školy používat předepsanou ochranu dýchacích cest ve společných prostorách školy.

      

     Mgr. Vratislav ULRICH

      

    • Máme možnost opět vyniknout

    • 10. 9. 2020
    • Pojďme překonat rekord v počtu soutěžících a pojďme se celá škola zapojit do
     soutěže Logická olympiáda, kterou pořádá Mensa České republiky.

     Více informací na www.logickaolympiada.cz
     Registrace pouze do konce tohoto září.

      

    • 3D brýle na naší škole

    • 20. 8. 2020
    • Sledovat zblízka sopečnou erupci, ocitnout se mezi lachtany nebo žraloky, prohlédnout si raketoplán a prozkoumat povrch Měsíce, navštívit zajímavá místa na Zemi, stanoviště strojvedoucího, místo práce jeřábníka, zkoumat buňky a orgány, vidět jak pracuje lidské srdce ve 3D modelu….. 

     Sledovat zblízka sopečnou erupci, ocitnout se mezi lachtany nebo žraloky, prohlédnout si raketoplán a prozkoumat povrch Měsíce, navštívit zajímavá místa na Zemi, stanoviště strojvedoucího, místo práce jeřábníka, zkoumat buňky a orgány, vidět jak pracuje lidské srdce ve 3D modelu….. 

      

     Toto se žákům naší školy podaří od září tohoto roku.

     Naše škola získala pro tento zvláštní doplněk výuky sadu 3D brýlí pro virtuální realitu. Tímto budeme moct zpřístupnit žákům  zajímavé a poutavé aktivity, pokrývající řadu témat napříč školními předměty. Umožníme jim tak prozkoumat místa, vidět věci a situace, které pro ně nemusí být přístupné v reálném světě. Aktivním prožitkem tak mohou žáci vybraným tématům lépe porozumět a motivovat je to k dalšímu učení.

     Prohlédnout si Notre-Dame ještě před požárem bude jistě poutavé.

      

     Mgr. Vratislav ULRICH

     / IT podpora a vedoucí projektů/

    • Mobil je něco, čím se děti porovnávají, říká školní psycholog

    • 4. 2. 2020
    • Mobily na školách jsou bezesporu kontroverzní téma. Omezit jejich používání, nebo rovnou úplně zakázat? Jaký vliv mají na život dítěte? Jaké problémy přinášejí? A co šikana? Povídali jsme si se školním psychologem Základní školy Pohůrecká České Budějovice Tomášem Tenklem.

     Děti a používání mobilů ve škole… Jedná se o problém?Určitě ano. Je to problém z několika důvodů. Mobily odpoutávají pozornost dětí, nemají tak nutkání se bavit mezi sebou, netráví čas společnými aktivitami. A když už se nedívají do telefonů, alespoň se o nich baví. Víte, mobily, respektive hry na nich přinášejí hrozně jednoduché uspokojení. Děti nemusí moc přemýšlet, vše je vede intuitivně. Není to dobré a naštěstí není už nic ojedinělého, kdy školy používání mobilů omezují. Přímo u nás ve škole jsou zakázány v hodinách. Mimochodem používání telefonů má i zdravotní přesah – děti mají nedostatek pohybu a bojují se závislostí. Právě závislost se nesmí podceňovat. Jsou děti, které se těší, až přijdou domů a zavřou se s mobilem na záchod. To u žáků základní školy není vůbec dobré.

     Kyberšikana je na základních školách také aktuální téma?Kyberšikana je stejný problém jako klasická šikana. Pro školu je ale o to složitější, že je těžko uchopitelná. Zmíním některé příklady – děti se na síti někomu posmívají, šíří nevhodný obsah, který se týká třeba spolužáka, vyčleňují se ze skupin nebo si prostě ubližují přímo v těch skupinách. Myslím skupiny například na Messengeru nebo na WhatsAppu. Problémem je, že rodiče tomu často nerozumí – nepozastavují se třeba nad tím, že jejich dítě používá Facebook, který je přitom až od 13 let.

     Posílají si mezi sebou i nahé fotky?Ano, jistě. Tomu už se v naší branži přezdívá „dikobraz“. Ale není to většinová záležitost. Každopádně jsem se s tím už setkal u kluků i holek. Děti nerozumí tomu, jak to funguje. Nepřemýšlí na tím, že když pošlou fotku, už ji nestáhnou zpátky. Neodhadnou nebezpečí.

     Na druhou stranu… Nepřináší dnešní technologie i šikanu ze strany rodičů? Díky různým aplikacím mohou sledovat každý pohyb svého dítěte, ví, co na telefonu dělá a tak dále.Řeč je o takzvaném helikoptérovém rodičovství, kdy jsou děti neustále obletované, sledované rodiči. Rodiče dávají chytrý telefon dítěti, aby si s ním mohli volat, ale pro dítě je to až to poslední, k čemu ho bude používat.

     A co kyberšikana učitelů?Takové případy znám z médií, ale já sám jsem nic takového neřešil.

     Děti k vám přichází na vlastní popud, nebo musí impuls přijít od rodičů, případně učitele?Dítě může přijít samo, ale často se tak děje na doporučení třídních učitelů. Nebo se na konzultaci objednají přímo rodiče. Obecně mám od rodičů podepsaný předběžný souhlas s mými službami. Může se stát, že s nimi nesouhlasí, ale pokud dojde ke krizové situaci, například když se děti mezi sebou poperou, nebo jsou ve stavu, kdy nekomunikují se svým okolím, je možné kontakt navázat.

     Máte zkušenost, že by dítě přišlo samo s tím, že je šikanováno na síti?S tím přicházejí spíš rodiče. Jen bych dodal, že kyberšikana je záležitost, kterou by měla řešit policie.

     Základní škola Pohůrecká je jednou ze škol, která se moderních technologií nebojí. Souhlasíte třeba s používáním tabletů při výuce?Pokud jsou využívány ke vzdělávání, je to v pořádku. Je to určitě fajn pomůcka. A máte pravdu, naše škola je na tom technologicky velmi dobře.

     Klasická šikana stále existuje?Existuje a vždycky bude. Podle průzkumů je na každé škole. Problémem je, že o tom školy a učitelé někdy nemluví, protože si nechtějí zkazit pověst. Šikana je ale stále stejná, jen má ještě přesah do sociálních sítí.

     Nenavazují děti kontakty jen přes sociální sítě?Na sociálních sítích je vše snazší než takzvaně face to face. Je snazší se před někým odhalit, jít do vztahu, povídat si… vše je strašně zrychlené. Někdo má nejlepší kamarády jen virtuální, nikdy se neviděli. A nepřijde jim to divné.

     A mají tedy školy mobily zakazovat? Je to podle vás cesta?Když se škola pustí do zákazu, může to mít dobrý vliv na to, že děti budou fungovat spolu. Budou spolu trávit víc času. Nebudou na půdě školy dělat něco, co je bezpochyby problematické. Jestli je ale zákaz odnaučí telefony používat, tak k tomu nejspíš nedojde. Ale určitě je lepší, když si spolu děti hrají, než když čučí jen do mobilů.

     Jsou rodiče, kteří mobily odmítají. Jak je na tom pak ale dítě v třídním kolektivu, kde všichni ostatní telefony mají?To je problém, protože telefon je něco, čím se děti porovnávají. Znevýhodněný je i jedinec, který má starý telefon. Je to jako s oblečením. Pokud dítě nemá něco jiného, čím dokáže zaujmout, je to vážně těžké. Ale neříkám, že kdo nemá telefon, je zákonitě vyčleněný. Jen je to pro to dítě složitější.

     Kdy mají rodiče dětem koupit první telefon?To je čistě na nich. Měli by si říct, jestli mobil opravdu potřebuje. Pokud je situace, kdy dítě do školy dojíždí, je určitě telefon dobrá věc. Potřebuje ho ale, když má školu hned vedle baráku?

      

      

     ROZHOVOR PŘEVZAT ZE STRÁNEK: https://budejcka.drbna.cz/   ze dne:pondělí, 3. února 2020, 16:33